RADA RODZICÓW

 

 

 

  Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją wszystkich rodziców (opiekunów prawnych) uczniów Szkoły współdziałającą z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organami nadzorującymi oraz innymi organizacjami (z wyjątkiem organizacji politycznych) i instytucjami w realizacji zadań Szkoły.

Rada Rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do Dyrektora oraz Rady Pedagogicznej.

Może też gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły. 

 

 

 

Skład Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej

im. Klemensa Janickiego w Januszkowie

 

 

Rada Rodziców

 

Przewodnicząca: Maludzińska Paulina

Zastępca: Małacha Iwona

Skarbnik: Wojtasiak Mirosława 

Sekretarz: Wielgosz Justyna

 

 

Komisja Rewizyjna:

 

Chrośniak Renata

 Podwysocka Wioletta

Chareńska Renata

 

 

 

Szanowni Rodzice


Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu możemy cały czas udoskonalać naszą szkołę oraz uatrakcyjniać proces nauczania i pobyt w szkole naszych dzieci, dlatego bardzo proszę o wpłacanie składek na fundusz RR, a także o czynny udział we wspólnej działalności. Razem możemy zdziałać więcej. Działamy przecież we wspólnej sprawie tj. naszych dzieci. 

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości bardzo proszę o kontakt telefoniczny:  Przewodnicząca Rady Rodziców

Paulina Maludzińska tel. 722 345 170

 

Rada Rodziców systematycznieposzukuje dodatkowych źródeł wsparcia finansowego bądź rzeczowego.

W tym roku szkolnym RR dofinansuje m.in.:

- nagrody i dyplomy dla dzieci biorących udział w konkursach

- dyplomy i nagrody na zakończenie roku

- upomionki na pasowanie do pierwszoklasistów

- mikołajki

- paczki świąteczne

- bal karnawałowy

- dzień babci i dziadka

- piknik rodzinny

- cukierki dla dzieci po występach artystycznych

- termosy do kawy i herbaty

- kwiety i inne zakupy na święta szkolne

- dofinansowanie samorządu uczniowskiego i jego prace 

 

 

 

Trójki klasowe 

 

 

 

 Oddział przedszkolny

 

p.Wnęk, p.Michalczak, p.Cieślak

 

Klasa I 

 

p.Jemioła, p.Chareńska, p.Katafiasz

 

Klasa II

 

  p.Wielgosz, p.Domagała, p.Chęś

 

Klasa III

 

  p.Maludzińska, p.Kasprzak, p.Oźminkowska

 

Klasa IV

 

p. Słomkowska, p.Murawska, p.Przybysz

 

Klasa V

 

p.Strzelweicz, p.Chrośniak, p.Kowalska

 

Klasa VI

 

p.Małacha, p.Wojtasiak, p.Woźniak