RADA RODZICÓW

 

 

Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją wszystkich rodziców (opiekunów prawnych) uczniów Szkoły współdziałającą z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organami nadzorującymi oraz innymi organizacjami (z wyjątkiem organizacji politycznych) i instytucjami w realizacji zadań Szkoły.Rada Rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do Dyrektora oraz Rady Pedagogicznej. Może też gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.

   


 

  

Skład Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej

im. Klemensa Janickiego Januszkowie

 

Rada Rodziców:

 

Przewodnicząca: Maludzińska Paulina

Zastępca: Ziemba Olga

Skarbnik: Wojtasiak Mirosława 

Sekretarz: Wielgosz Justyna

 

 

Komisja Rewizyjna:

 

Janus Dorota, Chrośniak Renata, Podwysocka Wioletta 

 

 

 

Szanowni Rodzice


Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu możemy cały czas udoskonalać naszą szkołę oraz uatrakcyjniać proces nauczania i pobyt w szkole naszych dzieci, dlatego bardzo proszę o wpłacanie składek na fundusz RR, a także o czynny udział we wspólnej działalności. Razem możemy zdziałać więcej. Działamy przecież we wspólnej sprawie tj. naszych dzieci. 

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości bardzo proszę o kontakt telefoniczny:  Przewodnicząca Rady Rodziców

Paulina Maludzińska tel. 722 345 170

 

Rada Rodziców systematycznieposzukuje dodatkowych źródeł wsparcia finansowego bądź rzeczowego.

W tym roku szkolnym RR dofinansuje m.in.:

- nagrody i dyplomy dla dzieci biorących udział w konkursach

- dyplomy i nagrody na zakończenie roku

- upomionki na pasowanie do pierwszoklasistów

- mikołajki

- paczki świąteczne

- bal karnawałowy

- dzień babci i dziadka

- piknik rodzinny

- cukierki dla dzieci po występach artystycznych

- termosy do kawy i herbaty

- kwiety i inne zakupy na święta szkolne

- dofinansowanie samorządu uczniowskiego i jego prace 

 

 

 

Trójki klasowe 

 

 

Oddział przedszkolny

 

Adrianna Domagała, Justyna Wielgosz, Renata Chrośniak

 

Klasa I 

 

 Paulina Maludzińska, Olga Ziemba, Magdalena Głowska-Ryska

 

Klasa II

 

  Renata Chareńska, Agnieszka Lidmann, Dorota Janus

 

Klasa III

 

  Monika Kowalska, Joanna Wysota-Chęś, Renata Chrośniak

 

Klasa IV

 

 Mirosława Wojtasiak, Lidia Cieślak, Grażyna Niewiemska

 

Klasa V

 

Beata Łukaszewska, Wioleta Podwysocka, Beata Augustyniak 

 

Klasa VI

 

Katarzyna Grycza-Pawłowska, Henryka Wnęk, Violetta Rochowiak