RADA RODZICÓW

 

 

 

  Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją wszystkich rodziców (opiekunów prawnych) uczniów Szkoły współdziałającą z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organami nadzorującymi oraz innymi organizacjami (z wyjątkiem organizacji politycznych) i instytucjami w realizacji zadań Szkoły.

Rada Rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do Dyrektora oraz Rady Pedagogicznej.

Może też gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły. 

 

 

 

Skład Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej

im. Klemensa Janickiego w Januszkowie

 

 

Rada Rodziców

 

Przewodnicząca: Miko Małgorzata

Zastępca: Jemioła Agnieszka

Skarbnik: Głowacka Karolina 

Sekretarz: Maludzińska Paulina

 

 

Komisja Rewizyjna

 

 Przewodnicząca: Słomkowska Agnieszka

Sekretarz: Oźminkowska Ewelina

Członek: Chrośniak Renata

 

Szanowni Rodzice

 

Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu możemy cały czas udoskonalać naszą szkołę oraz uatrakcyjniać proces nauczania i pobyt w szkole naszych dzieci, dlatego bardzo proszę o wpłacanie składek na fundusz RR, a także o czynny udział we wspólnej działalności.

 Razem możemy zdziałać więcej.

Działamy przecież we wspólnej sprawie tj. naszych dzieci. 

 

Rada Rodziców systematycznie poszukuje dodatkowych źródeł wsparcia finansowego bądź rzeczowego.

RR finansuje m.in.:

- nagrody i dyplomy dla dzieci biorących udział w konkursach

- dyplomy i nagrody na zakończenie roku

- upominki na pasowanie do pierwszoklasistów

- dzień chłopaka

- mikołajki

- paczki świąteczne

- bal karnawałowy

- dzień babci i dziadka

- piknik rodzinny

- cukierki dla dzieci po występach artystycznych

- inne zakupy na święta szkolne

- dofinansowanie samorządu uczniowskiego

 

 

Trójki klasowe 

 

Oddział przedszkolny

 

Balcerzak Anna, Miko Małgorzata, Widlińska Elżbieta

 

 

Klasa I

 

Wnęk Henryka, Olejnik Agnieszka, Michalczak Jolanta

 

 

Klasa II

 

Katafiasz Katarzyna, Chareńska Ewa, Jemioła Agnieszka

 

 

Klasa III

 

Głowacka Karolina, Wielgosz Justyna, Chęś Aleksandra

 

Klasa IV

 

Podwysocka Wioleta, Kasprzak Michalina,

Oźminkowska Ewelina

 

Klasa V

 

Przybysz Natalia, Maludzińska Paulina,

Słomkowska Agnieszka

 

Klasa VI

  

Chrośniak Renata, Strzelewicz Ewelina, Kowalska Monika