• Wizyta wolontariuszy "Klub ośmiu"
  Wizyta wolontariuszy "Klub ośmiu"
 • Wizyta wolontariuszy "Klub ośmiu"
  Wizyta wolontariuszy "Klub ośmiu"
 • Konkurs plastyczny
  Konkurs plastyczny
 • Konkurs plastyczny
  Konkurs plastyczny
 • Konkurs plastyczny
  Konkurs plastyczny
 • Konkurs plastyczny
  Konkurs plastyczny
 • Konkurs plastyczny
  Konkurs plastyczny
 • Konkurs plastyczny
  Konkurs plastyczny
 • Konkurs plastyczny
  Konkurs plastyczny
 • Konkurs plastyczny
  Konkurs plastyczny
 • Góra grosza
  Góra grosza
 • Góra grosza
  Góra grosza

Wolontariat

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,

nie przez to, kim jest,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi”  

Jan Paweł II

 

 SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU 

Nasz szkoła w tym roku szkolnym bierze udział w ogólnopolskim konkursie Szkolny Klub Wolontariatuorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego i Instytut Badań nad Demokracją.  Celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych, dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Konkurs trwa od 29 września 2016r do 30 marca 2017r.

„Co to jest wolontariat?”

Dnia 6 grudnia przeprowadzona została szkolna pogadanka nt. „Co to jest wolontariat?”. Podczas tej pogadanki uczniowie zapoznali się z pojęciem wolontariatu, dowiedzieli się co to jest wolontariat, jakie działania na rzecz innych osób, organizacji i społeczeństwa można nazwać  wolontariackimi, a jakie nie. W czasie pogadanki uczniowie dowiedzieli się również kim jest wolontariusz oraz kto może nim zostać. Przybliżone zostały uczniom cechy, którymi powinien charakteryzować się wolontariusz by mógł taką funkcję pełnić. Uczniowie zapoznani zostali również z kodeksem etycznym wolontariusza, którym każdy wolontariusz powinien kierować się w swojej pracy. W dalszej części omówione zostały przykłady działań wolontariackich, w które mogą włączyć się uczniowie ogólnie, oraz tych prowadzonych w naszej szkole. Uczniowie przedstawili również wiele swoich własnych przykładów działań i akcji o charakterze wolontariackim. Na zakończenie odbyła się dyskusja o tym, dlaczego warto zostać wolontariuszem i jakie korzyści z tego płyną.

„Poczytam Ci kolego” 

W terminie od 20 listopada do 30 listopada 2016 realizowana była w naszej szkole akcja pt.: „Poczytam Ci kolego” w ramach której uczniowie czytali swoim kolegom oraz koleżankom, dzieciom z klas młodszych oraz dzieciom z oddziału przedszkolnego wybrane przez siebie książki z literatury dziecięcej i młodzieżowej. Głośne czytanie odbywało się przed zajęciami lekcyjnymi oraz po zakończonych zajęciach lekcyjnych by umilić i zagospodarować czas oczekiwania na odjazd dzieci do domu. Celem akcji jest  propagowanie czytelnictwa wśród rówieśników, zachęcenie do takiej formy spędzania czasu wolnego, która rozwija wyobraźnię oraz słownictwo, integrację grup rówieśniczych i dyskusję o przeczytanych książkach, a także dawanie przykładu młodszym dzieciom, że czytanie książek jest ciekawym i przynoszącym wiele zalet zajęciem. Akcja cieszyła się zainteresowaniem, uczniowie zarówno chętnie słuchali jak i  czytali swoim rówieśnikom wybrane przez siebie pozycje z literatury dziecięcej i młodzieżowej. Dodatkowo akcja czytania książek młodszym dzieciom i rówieśnikom odbywa się w naszej szkole co miesiąc, została na stałe włączona w ramach działalności wolontariackiej  do akcji promującej czytelnictwo.

Promocja wolontariatu w naszej szkole

W ramach promocji wolontariatu na terenie naszej szkoły wraz z uczniami przygotowaliśmy plakat promujący ideę wolontariatu w szkole oraz zachęcający do działania jako wolontariusz oraz brania udziału w akcjach charytatywnych. Ponadto dnia 6 grudnia 2016r zorganizowany został apel promujący wolontariat podczas którego odbyło się przedstawienie teatralne z udziałem uczniów naszej szkoły pt „Pomaganie nie jest trudne”. Przedstawienie miało na celu uświadomienie uczniom, że niesienie pomocy nie jest trudne oraz może sprawić innym, jak również samym pomagającym, wiele radości i uśmiechu, jak również to, że liczy się nawet  najmniejszy gest i najmniejsza pomoc wobec innych. Ponadto, by jeszcze bardziej zmotywować uczniów do bycia wolontariuszem oraz by jeszcze bardziej wypromować ideę wolontariatu w szkole, dnia 14 grudnia 2016r zaprosiliśmy do szkoły wolontariuszy z Klubu Ośmiu działającego przy Zespole Szkól Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, którzy opowiedzieli uczniom o wolontariacie, przedstawili przykłady akcji wolontariackich, w których biorą udział lub które organizowali, a także przygotowali i przeprowadzili wśród uczniów kilka ciekawych zabaw mających na celu integrację grupy oraz zachęcenie do zostania wolontariuszem.

Zbiórka żywności

Zbiórka trwała w terminie od 5 do 15 grudnia 2016r. Celem akcji było zebranie wszelkich produktów żywnościowych (np. kasza, mąka, cukier, ryż, olej, słodycze itp.) w okresie przedświątecznym na pomoc ubogim i najbardziej potrzebującym rodzinom z naszego terenu. Zebrane dary w dużym stopniu ułatwiły organizację Świąt Bożego Narodzenia najbardziej potrzebującym i często wielodzietnym rodzinom uczniów uczęszczających do naszej szkoły. Akcja została przeprowadzona we współpracy z MOPS w Żninie.

Zbiórka karmy dla zwierząt

Zbiórka trwała w terminie od 5 do 20 grudnia 2016r. Celem tej akcji była zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt znajdujących się schronisku dla zwierząt. Podczas zbiórki udało się zgromadzić nie tylko karmę dla psów i kotów, ale również kilka koców, które dadzą zwierzakom odrobinę ciepła w zimie. Zebrane dary z pewnością pozwolą na nakarmienie większej liczby zwierzaków znajdujących się w schronisku i czekających na nowy dom. Zbiórka karmy dla zwierząt została przeprowadzona na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy.

 

 

SZKOLNY KONKURS LITERACKI

 

W dniach od 9 do 23 stycznia 2017r w naszej szkole został zorganizowany konkurs literacki na temat „Pomaganie jest fajne”

Konkurs polegał na napisaniu wiersza lub opowiadania o niesieniu pomocy innym. Konkurs był skierowany do uczniów klas IV-VI. Celem było zachęcenie uczniów do pisania oraz prezentowania własnej twórczości literackiej, rozwijanie wyobraźni, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego, rozwijanie umiejętności literackich oraz przede wszystkim rozwijanie otwartości, wrażliwości i empatii na potrzeby innych. Spośród prac, które wpłynęły na konkurs, jury przyznało I, II i III miejsce.

 I miejsce zajął Krystian Polsakiewicz z klasy VI

II miejsce zajęła Katarzyna Różańska z klasy VI

III miejsce zajęła Zuzanna Gwit z klasy V

Dyplom za udział w konkursie otrzymała również Zuzanna Czerwińska z klasy V

 

I miejsce

„O chłopcu, któremu pomagała szkoła”

Dawno temu żył pewien chłopiec o imieniu Michał, który był niepełnosprawny i musiał poruszać się na wózku inwalidzkim. Koleżanki i koledzy ze szkoły naśmiewali się z niego, tylko jedna dziewczynka o imieniu Ania darzyła go sympatią. Pomagała mu w poruszaniu się na wózku po szkole. Często po lekcjach spacerowała z Michałem po parku.

Wkrótce okazało się, że Michał musi przejść operację, aby móc chodzić. Pani wychowawczyni powiedziała dzieciom o planowanej operacji Michała i przywróceniu go do zdrowia lecz operacja ta jest bardzo droga i rodzice Michała nie mają tyle pieniędzy. Rada nauczycielska wraz z dziećmi postanowili pomóc rodzicom chłopca i do kartonu, który znajdował się na głównym holu szkoły mieli wrzucać nakrętki.

Następnego dnia cała klasa przyniosła bardzo dużo nakrętek. Jak się później okazało, cała szkoła postanowiła pomóc i wszystkie klasy wrzucały nakrętki.

Gdy po dwóch tygodniach Michał wrócił do szkoły, wszyscy zrobili mu niespodziankę. Michał z wielkim wzruszeniem podziękował wszystkim za pomoc i przebaczył im to, co mu zrobili, że się wyśmiewali.

Wszyscy uczniowie zaczęli się z nim przyjaźnić i wspólnie spędzać czas. Pomaganie jest fajne. Warto pomagać innym.

Krystian Polsakiewicz

 

     II miejsce

 „POMOC”

Dziś, gdy rano szłam do szkoły

usłyszałam jakiś wrzask.

Biegnę szybko, plecak rzucam,

patrzę, a tam babcia moja krzyczy:

„Pomóż mi kochane dziecko”.

No to biorę torby babci no i samą babcię,

Pędzę jak najszybciej umiem

aby babci mojej POMÓC.

Katarzyna Różańska

 

III miejsce

Gdy Ci smutno,

Gdy Ci źle,

Pomóż innym, będzie lżej.

 

 

Wolontariat jest fajny,

Wolontariat nie jest zły,

Więc pomagaj też i Ty.

Zuzanna Gwit

 

Wyróżnienie

Pomaganie jest fajne,

Pomaganie jest dobre,

Więc zacznij pomagać,

Pomogę też Tobie.

Zuzanna Czerwińska

 

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY


W dniach od 14 do 24 lutego 2017 zorganizowany został w naszej szkole konkurs plastyczny pt „Pomocna dłoń”. Konkurs polegał na przygotowaniu pracy plastycznej dotyczącej szeroko rozumianego pomagania. Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz wrażliwości artystycznej dzieci, rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci, popularyzowanie i prezentowanie twórczości plastycznej dzieci. Konkurs miał również na celu rozwijanie otwartości i wrażliwości na potrzeby innych poprzez tworzenie prac plastycznych dotyczących pomagania. Konkurs został zorganizowany w dwóch kategoriach wiekowych: Klasy I-III oraz klasy IV-VI. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, wpłynęło wiele ciekawych prac plastycznych, z których bardzo trudno było wybrać te najlepsze. W obu kategoriach jury postanowiło przyznać I, II oraz III miejsce za najciekawszą pracę oraz interpretację tematu pracy pt. „Pomocna dloń”. Dodatkowo spośród wszystkich prac jury przyznało również cztery wyróżnienia.

W kategorii klas I-III zwyciężyli: I miejsce - Dominika Strzelewicz (klasa I), II miejsce - Piotr Małacha (klasa II), III miejsce - Jowita Chęś (klasa III).

W kategorii klas IV-VI zwyciężyli: I miejsce - Katarzyna Różańska (klasa VI), II miejsce – Aleksandra Wnęk (klasa IV), III miejsce – Julia Robak (klasa V).

Wyróżnienia otrzymali: Wiktoria Litwin, Zuzanna Gwit, Monika Wojtasiak, Wiktoria Ryska.

 

 

GÓRA GROSZA

 

Uczniowie naszej szkoły, tradycją lat ubiegłych,  zostali zaangażowani w ogólnopolską akcję charytatywną. w dniach 28 listopada – 9 grudnia 2016r. szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Góra Grosza", której organizatorem jest Towarzystwo Nasz Dom

Celem akcji jak co roku było zebranie jak największej sumy pieniędzy w bilonie, które zostaną przekazane na rzecz dzieci wychowujących się poza własna rodziną, na tworzenie i finansowanie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych. Akcja zorganizowana w szkole miała na celu ukazanie i uświadomienie uczniom faktu, że nawet najdrobniejsze nominały pieniędzy zebrane w dużych ilościach pozwolą pomóc najbardziej potrzebującym dzieciom.

Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie zaangażowali się w zbiórkę pieniędzy, o czym świadczy zebrana kwota 501,14 zł.

 

POGADANKA NT UBÓSTWA, EMPATII I POSTAW ALTRUISTYCZNYCH

 W ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu wśród uczniów klas 4-6 zostały przeprowadzone pogadanki nt ubóstwa, empatii i postaw altruistycznych. Pogadanki zostały przeprowadzone przez wychowawców poszczególnych klas. Celem pogadanek było zwrócenie uwagi na problem ubóstwa na świecie, jego przyczyn, skutków i zwrócenie uwagi na rolę emocji i empatii w działaniach na rzecz innych osób. Uczniowie podczas pogadanek poznali pojęcie ubóstwa, wspólnie stworzyli definicję ubóstwa, potrafili powiedzieć co to znaczy być ubogim wymieniając nie tylko czynniki finansowe, ale również rodzinne i emocjonalne. Następnie uczniowie wymienili sposoby udzielania pomocy innym podając wielokrotnie rozmaite akcje charytatywne, które organizowane są na rzecz potrzebujących oraz wymieniając wolontariat jako jedną z form udzielania pomocy na rzecz potrzebujących. Ponadto wychowawcy zwrócili również uwagę na rolę empatii w pomaganiu. Uczniowie poznali pojęcie empatia, wspólnie stworzyli definicję słowa empatia.

Wychowawcy uświadomili również uczniom jak ważną rolę odgrywa empatia np. w pracy o charakterze wolontariusza oraz we wszelkich akcjach i działaniach organizowanych na rzecz potrzebujących.

 

Wolontariuszem

może być każdy i działać we wszystkich dziedzinach życia społecznego; tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.