• "Przemoc boli"
  "Przemoc boli"
 • "Przemoc boli"
  "Przemoc boli"
 • "Przemoc boli"
  "Przemoc boli"
 • "Przemoc boli"
  "Przemoc boli"
 • "Przemoc boli"
  "Przemoc boli"
 • Spotkanie z Policją
  Spotkanie z Policją
 • Spotkanie z Policją
  Spotkanie z Policją
 • "Przemoc boli"
  "Przemoc boli"
 • "Przemoc boli"
  "Przemoc boli"

Pedagog szkolny

Zawsze wspiera ucznia i jego rodzinę.

Chętnie udziela pomocy uczniom i ich rodzicom w różnych sytuacjach rodzinnych.

Pogłębia wiedzę rodziców z zakresu wychowania.

Opiekuje się każdym uczniem. 

Troszczy się o jego rozwój emocjonalny i społeczny.

Służy pomocą nauczycielom i wychowawcom.

Prowadzi zajęcia z uczniami.


W pracy kieruje się zasadami:

 - ufności
- dyskretności
- opiekuńczości i życzliwości
- podmiotowego traktowania ucznia

 

Pedagog szkolny: mgr Sylwia Siódmiak - Goc

 

  

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Dzień tygodnia

 

 

Godzina

Poniedziałek

12.00-15.00

Wtorek

11:30-14.00

Środa

11:30-14.00

Czwartek

12.00-14:30

 

Pedagog szkolny udziela wsparcia w ramach pomocy pedagogicznej uczniom i ich rodzicom w w/w dni w gabinecie tj. w sali nr 14 na piętrze budynku szkoły.

 

 Spotkanie z Policją

 

Dnia 14 listopada 2018r. uczniowie klas 0 – VI, brali udział w pogadance z policjantami połączonej z prezentacją na temat przemocy w ramach projektu pt. „Przemoc boli” Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu.

 

 

 

      Spotkanie z Policją   Spotkanie z Policją


Dnia 19 listopada 2018r. odbył się happening "Przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży".

Uczniowie pod okiem wychowawców przygotowali gazetki tematyczne w klasach oraz plakaty - transparenty, które wykorzystali maszerując przez wieś z okrzykami - stop przemocy. 

     

 Projekt pt. "PRZEMOC  BOLI" 

 

W miesiącu listopadzie nasza szkoła przystąpiła do projektu pt. ,,PRZEMOC  BOLI" w ramach Programu Osłonowego,, Wspieranie Jednostek  Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie " Edycja 2018r., skierowany  do dzieci i młodzieży dotkniętej lub zagrożonej zjawiskiem przemocy w rodzinie.

Współpracowaliśmy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy w Żninie, z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, lokalną  Policją  oraz Centrum Terapii i Profilaktyki Uzależnień.  Jako partnerzy Fundacji "Po Drugie" i wzięliśmy udział w światowej kampanii 19 Dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i  młodzieży.

 

A oto nasze działania w tym zakresie: 


1. gazetki ścienne w każdej sali lekcyjnej

2. pogadanki z funkcjonariuszami policji o charakterze edukacyjnym

3. spotkanie rodziców ze specjalistą - terapeutą

4. scenki rodzajowe przygotowane przez poszczególne klasy

4. HAPPENING "STOP  PRZEMOCY": wykonanie przez uczniów transparentów tematycznych, przebranie się i marsz ulicami Januszkowa z balonami skandując głośno hasła antyprzemocowe. 

Celem akcji było uświadomienie i protest przeciwko wszelkim zachowaniom przemocowym  i agresji w jakimkolwiek obszarze życia. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu w szkole: pedagog Sylwia Siódmiak-Goc

 

 

 AKCJE I KAMPANIE

REALIZOWANE PRZEZ PEDAGOGA

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

Akcja ,, Bezpieczna droga do i ze szkoły” organizowana w miesiącu wrześniu przy współpracy z dzielnicowym p. Pawłem Kluczem . Policjant przeprowadził z dziećmi pogadankę o bezpieczeństwie, a także uczył jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, przypomniał zasady bezpiecznego poruszania się po drodze w przypadku braku chodnika oraz zachęcał do noszenia elementów odblaskowych zwłaszcza po zmroku lub w czasie niesprzyjającej aury, które sprawiają, że pieszy jest lepiej widoczny dla kierowców. Pogadanka cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieci. Pedagog szkolny przeprowadziła konkurs na wykonanie znaku drogowego techniką dowolną. Rozstrzygnięto i wręczono nagrody- kamizelki i przedmioty odblaskowe.

Największą ilość punktów uzyskali:

Dorota Świtała kl. II

Bogusia Dudek kl. II

Patryk Górny kl. I

Dominika Strzelewicz kl. III

 

 W dniach 22-26 października 2018r. obchodziliśmy ,, Tydzień Chleba w Szkole” w ramach Ogólnopolskiej Kampanii zorganizowanej przez Fundację Dobre Życie. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem chleba oraz podniesienie świadomości na temat zdrowotnych właściwości chleba na zakwasie wypiekanego tradycyjnymi metodami. Ważne jest też podkreślenie odżywczych i zdrowotnych walorów chleba. Tydzień chleba w szkole może być okazją do refleksji na temat swojej diety aby uważniej wybierać produkty w sklepie i zacząć się troszczyć o swoje zdrowie.

W ramach Tygodnia Chleba w Szkole odbyły się następujące działania:

- nauczyciele przeprowadzili pogadanki na temat chleba, roli rolnika w powstawanie chleba, rodzajów pieczywa, historii chleba.

-chętni uczniowie piekli chleb z pomocą rodziców, dziadków i przynosili do szkoły na degustację.

- uczniowie klasy 2 byli na wycieczce w Piekarni ,, Rolnik” w Żninie gdzie zapoznali się ze standardowymi narzędziami piekarniczymi, a także degustowali świeżo upieczone bułeczki.

- na holu wykonano gazetkę szkolną z prac plastycznych o chlebie

- uczniowie brali udział w konkursie na wiersz, przysłowie lub przepis o chlebie.

 

Po tygodniu rozdano nagrody za wykonane prace. Wśród nagrodzonych byli:

Marcel Chałupka kl. V

Zuzanna Wojtasiak kl. IV

Wiktoria Erlich kl. IV

Maja Kubera kl. I

Radosław Czubala  kl. VI

oraz najmłodszy z uczestników Maciej Wielgosz ,,O”

 

 

W miesiącu listopadzie nasza szkoła przystąpiła do projektu pt. ,,PRZEMOC BOLI” w ramach Programu Osłonowego ,, Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2018, który skierowany jest do dzieci i młodzieży dotkniętej lub zagrożonej zjawiskiem przemocy w rodzinie.

Przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jako partner Fundacji ,,Po Drugie” bierzemy udział w światowej kampanii 19 Dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Proponowane działania:

- Happening: ,, STOP PRZEMOCY” ( marsz dookoła Januszkowa)

-scenki rodzajowe przygotowane przez poszczególne klasy

- gazetki ścienne w każdej sali lekcyjnej

- pogadanki z funkcjonariuszami policji o charakterze edukacyjnym

- warsztaty dla rodziców za specjalistami

 

 

 ,, DZIEŃ ŻYCZLIWOSCI” - 21 listopada 2018r.

Celem tej akcji będzie uświadomienie uczniom, że Dzień Życzliwości i Pozdrowień to dzień bardzo szczególny, że zawsze należy być wobec siebie miłym, uprzejmym i życzliwym.

Proponowane działania:

- KODEKS ŻYCZLIWOCI wywieszony na drzwiach każdej klasy

- Odwiedziny miłego gościa ( pamiątkowe zdjęcie)

- SKRZYNKA ŻYCZLIWYCH POZDROWIEŃ

- Żółte dekoracje w całej szkole

- nauka piosenki

 

 

 ,, OGÓLNOPOLSKA DIAGNOZA SPOŁECZNA UCZNIÓW 2018”

- w ramach kampanii ,, Zachowaj Trzeźwy Umysł” wypełnienie elektronicznych ankiet w klasie V i VI przez uczniów przy współpracy z koordynatorem do spraw uzależnień z MOPS- termin do końca grudnia.

Badania posłużą do opisu zjawisk, jak również klasyfikacji głównych postaw dzieci wobec problemów związanych z postawami wobec środków psychoaktywnych, alkoholu, papierosów, dopalaczy ,stresu i przemocy.

 

 

STYCZEŃ 2019r.- WYBORY Najsympatyczniejszej Uczennicy/Ucznia szkoły (udział w szkolnym plebiscycie).

 

STYCZEŃ 2019r.- WIZYTA W LOKALNYM RADIO Żnin FM -  klasa V

- wycieczka edukacyjna. Zaznajomienie uczniów z pracą radiowca i samego obiektu.

 

LUTY 2019r. -Konkurs Plastyczno- Literacki ,, WARTO POMAGAĆ” w ramach kampanii ,, Zachowaj Trzeźwy Umysł”- technika wykonania pracy- dowolna.

 

MARZEC 2019r. - Ogólnoszkolny Quiz pt. ,,WESOŁA EUROPA”- działanie edukacyjne.

 

KWIECIEŃ/MAJ – zajęcia z pedagogiem w czasie lekcji wychowawczych w/g scenariuszy zajęć dot. procesu powstawania negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży. Program uczy je rozumienia siebie i zaspokajania własnych potrzeb i wyrażania emocji w konstruktywny sposób , lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności dobrego współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach tak, aby w przyszłości nie sięgały w tym celu po środki uzależniające. Autorami programu „Spójrz Inaczej” są Andrzej Kołodziejczyk, Ewa Czemierowska i Tomasz Kołodziejczyk.

 

 

Happening „Stop przemocy”

 

Dnia 16 listopada 2017 w naszej szkole odbył się happening nt. „STOP PRZEMOCY” z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, dzieci zaopatrzone w gwizdki, baloniki, transparenty oraz kolorowe czapeczki przemaszerowały wraz z nauczycielami dookoła wsi, aby zamanifestować swój sprzeciw wobec przemocy. Akcja odbyła się o tej samej godzinie, tego samego dnia we wszystkich szkołach naszego regionu.

 

 

 

 

APLIKACJA NA SMARTFON

Aplikacja „Moja Komenda” - pierwszy mobilny przewodnik po polskich jednostkach Policji przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

i Administracji.
Aplikacja ułatwia lokalizowanie komend i komisariatów Policji. Dzięki niej można w prosty sposób odnaleźć najbliższą jednostkę, a następnie sprawdzić, jak najszybciej do niej trafić.
 

Usługa przygotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zawiera także bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce. Aplikacja zawiera również bazę wszystkich dzielnicowych w Polsce oraz umożliwia ich odszukanie.