• "Dziel się uśmiechem"
  "Dziel się uśmiechem"
 • "Dziel się uśmiechem"
  "Dziel się uśmiechem"
 • "Dziel się uśmiechem"
  "Dziel się uśmiechem"
 • "Dziel się uśmiechem"
  "Dziel się uśmiechem"
 • "Dziel się uśmiechem"
  "Dziel się uśmiechem"
 • "Dziel się uśmiechem"
  "Dziel się uśmiechem"
 • "Dziel się uśmiechem"
  "Dziel się uśmiechem"

Szkolne Koło PCK

 

 

PCK w naszej szkole

 

Działalność PCK obejmuje całą społeczność szkolną, gdyż opiera się na zasadzie dobrowolności, humanitaryzmu i aktywności oraz spontanicznym udziale młodzieży w życiu szkoły na rzecz danej społeczności lokalnej. Działalność szkolnego koła PCK stwarza dzieciom sposobności do kształtowania postaw i wartości, które ułatwiają im dokonywanie wyborów znaczących dla obecnego i przyszłego życia.

Uczy rozwijać u dzieci poczucie odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych. 

  

 Plan pracy Szkolnego Koła PCK

na rok szkolny 2018/2019

 

 Założenia ogólne:

Promowanie działalności Polskiego Czerwonego Krzyża.

Propagowanie międzynarodowego prawa humanitarnego.

Kształtowanie zachowań przejawiających się wrażliwością na los drugiego człowieka i chęcią niesienia pomocy.

Promocja zdrowego stylu życia.

Profilaktyka uzależnień.

Kształcenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Wspomaganie szkoły w realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych.

 

Cele operacyjne - członek szkolnego koła PCK: 


Zna podstawowe zasady działania ruchu Czerwonego Krzyża.

Potrafi określić zakres działań PCK .

Ma bogaty system wartości moralnych.

Potrafi dostrzec cierpienie, krzywdę, potrzeby innych i stara się im zaradzić. Angażuje się w akcje pomocy potrzebującym.

Zna podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i potrafi zastosować je w praktyce.

Propaguje zdrowy styl życia i żyje zgodnie z jego zasadami. Zna wpływ substancji uzależniających na organizm.

Zna instytucje udzielające pomocy uzależnionym.

Zna najważniejsze choroby zakaźne, w tym AIDS i sposoby zapobiegania im. Bierze udział w akcjach organizowanych przez zarządy PCK.

 

Formy realizacji:

Spotkania i pogadanki.

Udział w akcjach prozdrowotnych i w akcjach charytatywnych.

Aktywne włączanie się w akcje organizowane przez zarząd PCK w Żninie.

 

Opiekun szkolnego koła PCK: Mirosława Zwietrzała

 

 

 

Uczniowie naszej szkoły dzięki PCK - oddział w Żninie wzięli udział

w programie edukacyjnym

 

      

 ” Dziel się uśmiechem”  

 

Jest to ogólnopolski program skierowany do dzieci w wieku  5-13 lat, którego celem jest budowanie wśród uczniów szkół podstawowych świadomości, jak ważna  jest właściwa pielęgnacja zębów oraz jak  skutecznie dbać o higienę jamy ustnej. W tegorocznej edycji uczniowie poznali także tajniki zdrowej  diety, która pozytywnie wpływa na zdrowie zębów.  Program prowadzony jest przez PCK wspólnie z firmą MARS POLSKA, producentem bezcukrowej gumy - ORBIT oraz we współpracy z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym. Poprzez realizację programu chcemy realnie wpłynąć na zmniejszenie liczby dzieci z próchnicą. W ramach programu uczniowie otrzymali bezpłatny zestaw do pielęgnacji  zębów, składających się ze szczoteczki, pasty oraz bezcukrowej gumy do żucia. Na zajęciach przeprowadzonych przez nauczycieli uczniowie skorzystali także z zeszytów  edukacyjnych, dzięki  którym   w ciekawy  i interaktywny sposób mogli poznać najważniejsze zasady oraz zalety dbania o zęby.  Przy ćwiczeniach, grach i quizach zdobyli wiedzę o prawidłowej higienie jamy ustnej, a  także  świetnie się bawili.

 

 

18 grudnia 2018r. w naszej szkole zakończyliśmy świąteczną zbiórkę żywności. Wszystkim Darczyńcom składamy serdeczne podziękowania. Zebraną żywność przekażemy do MOPS-u w Żninie.

Naszymi produktami zostaną obdarowane osoby najbardziej potrzebujące

 

 

 

Wiosenne przebudzenie   

 

 

W dniach od 11 do 15 marca 2019r. uczniowie uczestniczyli w

„Wiosennym przebudzeniu z PCK”

Dzieci codziennie ubierały się na kolorowo, aktywnie spędzały czas podczas przerw oraz wspólnie podczas drugiego śniadania  zjadały owoce i jogurty , które przynosiły do szkoły zgodnie z ustalonym kolorem. W poniedziałek ubrani na biało zjadaliśmy pyszny, naturalny jogurt. We wtorek bawiliśmy się w zielone i zjadaliśmy pyszne gruszki, winogrono i awokado. Środa była w kolorze czerwonym. Tego dnia wszyscy zajadaliśmy pyszne jabłka. Czwartek to dzień słońca, czyli wspaniały żółty kolor. Tego dnia wszyscy ubraliśmy się na żółto i  zajadaliśmy słoneczne banany. Ostatni dzień tygodnia –piątek przyniósł nam pomarańczowe mandarynki i pomarańcza.

Tańcom, zabawie i pląsom nie było końca.

Choć za oknem naszej szkoły było zimno, deszczowo i wietrznie my bawiliśmy się wybornie.

W duchu kolorowych dni czekamy na WIOSNĘ.

 

 

Ramowe zadania i sposoby ich realizacji

 

w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Zadania

 

 

Sposób realizacji

 

Termin

 

 

Propagowanie idei humanitaryzmu i działań PCK

Przyjęcie planu pracy koła w nowym rokuszkolny 2018/2019

Przydział zadań.

 Zapoznanie z historią powstania PCK i jego podstawowymizasadami.

Zorganizowanie „Dnia Życzliwości”.

 

 

Wrzesień

 

 

 listopad

 

 

 

 

 Profilaktyka uzależnień

Pomoc w realizacji programu  wychowawczo- profilaktycznego wszkole.

Przedstawianie informacji dotyczącychadresów

instytucji wspierających osoby uzależnione

ITymożeszpowiedziećNIE!!!–włączeniesiędo obchodów „Dnia Walki z Paleniem” (17.XI)i „Światowego dnia bez papierosa” – gazetka.

    „Światowy Dzień Walki z AIDS” –  gazetka.

wrzesień

 

 

listopad

 

 listopad

 grudzień

 

 

 

Kształtowanie właściwychpostaw i przyzwyczajeń higieniczno — zdrowotnych

Przygotowanie  gazetki ściennej promującej zdrowy  stylżycia

Obchody Światowego Dnia Zdrowia (07.04) –gazetka.

„Dzień owocowo - warzywny – czyli zdrowe odżywianie” - przyrządzanie sałatek, sokówowocowo- warzywnych.

Udział w programie propagowanym przez PCK- Chrońmy Dziecięce Uśmiechy.

 

 na bieżąco

 

kwiecień

 październik

 

 

 

 

Pomoc potrzebującym

Udział w akcjach pomocy organizowanych przez PCK np. GorączkaZłota, kwesta do puszek PCK, wyprawka dla Żaka.

             Akcja dokarmiania zwierząt.

Udział w akcjachcharytatywnych- w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

 

marzec- maj listopad

grudzień / marzec

 

 

Upowszechnianie wiedzy iumiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

 

 Współpraca z pielęgniarkąszkolną.

 Pogadanki nt. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. (zatrucia pokarmowe, złamania, zwichnięcia, krwawienia, oparzenia, odmrożenia).

 

 

cały rok wrzesień,

  maj, czerwiec

 

 

 

 

www.pck.pl