• "Dziel się uśmiechem"
  "Dziel się uśmiechem"
 • "Dziel się uśmiechem"
  "Dziel się uśmiechem"
 • "Dziel się uśmiechem"
  "Dziel się uśmiechem"
 • "Dziel się uśmiechem"
  "Dziel się uśmiechem"
 • "Dziel się uśmiechem"
  "Dziel się uśmiechem"
 • "Dziel się uśmiechem"
  "Dziel się uśmiechem"
 • "Dziel się uśmiechem"
  "Dziel się uśmiechem"

Szkolne Koło PCK

 

 

 

PCK w naszej szkole

 

 

Działalność PCK obejmuje całą społeczność szkolną, gdyż opiera się na zasadzie dobrowolności, humanitaryzmu i aktywności oraz spontanicznym udziale młodzieży w życiu szkoły na rzecz danej społeczności lokalnej. Działalność szkolnego koła PCK stwarza dzieciom sposobności do kształtowania postaw i wartości, które ułatwiają im dokonywanie wyborów znaczących dla obecnego i przyszłego życia.

Uczy rozwijać u dzieci poczucie odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych. 

  

 Plan pracy szkolnego koła PCK na rok szkolny 2020/2021

 

Opiekun: mgr Mirosława Zwietrzała

 

Założenia ogólne:

-propagowanie działalności PCK

-propagowanie międzynarodowego prawa humanitarnego

-kształtowanie zachowań przejawiających się wrażliwością na los drugiego człowieka

-niesienie bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi

-kształtowanie postawy tolerancji, wrażliwości na krzywdę innych

-wspomaganie szkoły w realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych

- popularyzacja zasad higieny osobistej

 

Cele szczegółowe:

- potrafi określić zakres działań PCK

- ma bogaty system wartości moralnych

- potrafi nieść bezinteresowną pomoc potrzebującym

- angażuje się w akcje charytatywne

- dba o czystość

- postrzega zasady dotyczące dbania o ład i porządek otoczenia

- propaguje zdrowy styl życia i żyje zgodnie z jego zasadami

Formy realizacji: spotkania i pogadanki, udział w akcjach prozdrowotnych i charytatywnych

 

Ramowe zadania i sposoby realizacji w roku szkolnym 2020/2021

 

Zadanie

Sposób realizacji

Termin realizacji

Organizacja pracy

1.      Przyjęcie planu pracy koła na rok szkolny 2020/2021

2.      Przydział zadań.

3.      Zapoznanie z historią powstania PCK i jego podstawowymi zasadami.

4.      Zorganizowanie „Dnia Życzliwości”

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

listopad

 

Akcje charytatywne i profilaktyczne

1.      Pomoc w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego.

2.      Ukazanie szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków.

3.Udział w akcji

„ Podziel się kanapką”-Światowy Dzień Walki z Głodem

wrzesień

 

 

listopad

 

 

 

 

październik

 

 

 

Pomoc potrzebującym

1.      Udział w akcjach pomocy organizowanych przez PCK- kwesta do puszek PCK, wyprawka dla Żaka .

2.      Udział w akcjach charytatywnych- zbiórki żywności.

wrzesień

 

 

 

 

 

 

Grudzień, marzec

Kształtowanie właściwych postaw i przyzwyczajeń higieniczno-zdrowotnych

1.Udział w programie PCK-„Chrońmy dziecięce uśmiechy”

2.Dzień owocowo-warzywny- zdrowe odżywianie, wspólne przyrządzanie sałatek i soków.

3.Spotkanie z kosmetyczką.

wrzesień

 

 

kwiecień

 

 

 

 

luty

Upowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

1.Współpraca z pielęgniarką szkolną.

2.Pogadanki na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Cały rok

 

Cały rok

 

  

 Plan pracy Szkolnego Koła PCK na rok szkolny 2019/2020 

Założenia ogólne:

-propagowanie działalności PCK

-propagowanie międzynarodowego prawa humanitarnego

-kształtowanie zachowań przejawiających się wrażliwością na los drugiego człowieka

-niesienie bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi

-kształtowanie postawy tolerancji, wrażliwości na krzywdę innych

-wspomaganie szkoły w realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych

- popularyzacja zasad higieny osobistej

 

Cele szczegółowe:

-potrafi określić zakres działań PCK

-ma bogaty system wartości moralnych

-potrafi nieść bezinteresowną pomoc potrzebującym

-angażuje się w akcje charytatywne

-dba o czystość

-postrzega zasady dotyczące dbania o ład i porządek otoczenia

-propaguje zdrowy styl życia i żyje zgodnie z jego zasadami

 

Formy realizacji: spotkania i pogadanki, udział w akcjach prozdrowotnych i charytatywnych

 

  Opiekun szkolnego koła PCK: mgr Mirosława Zwietrzała

 

 

   

Uczniowie naszej szkoły dzięki PCK - oddział w Żninie wzięli udział

w programie edukacyjnym

 

      

 

” Dziel się uśmiechem”  

 

Jest to ogólnopolski program skierowany do dzieci w wieku  5-13 lat, którego celem jest budowanie wśród uczniów szkół podstawowych świadomości, jak ważna  jest właściwa pielęgnacja zębów oraz jak  skutecznie dbać o higienę jamy ustnej. W tegorocznej edycji uczniowie poznali także tajniki zdrowej  diety, która pozytywnie wpływa na zdrowie zębów.  Program prowadzony jest przez PCK wspólnie z firmą MARS POLSKA, producentem bezcukrowej gumy - ORBIT oraz we współpracy z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym. Poprzez realizację programu chcemy realnie wpłynąć na zmniejszenie liczby dzieci z próchnicą.

W ramach programu uczniowie otrzymali bezpłatny zestaw do pielęgnacji  zębów, składających się ze szczoteczki, pasty oraz bezcukrowej gumy do żucia. Na zajęciach przeprowadzonych przez nauczycieli uczniowie skorzystali także z zeszytów  edukacyjnych, dzięki  którym   w ciekawy  i interaktywny sposób mogli poznać najważniejsze zasady oraz zalety dbania o zęby. 

Przy ćwiczeniach, grach i quizach zdobyli wiedzę o prawidłowej higienie jamy ustnej, a  także  świetnie się bawili.

 

 

18 grudnia 2018r. w naszej szkole zakończyliśmy świąteczną zbiórkę żywności. Wszystkim Darczyńcom składamy serdeczne podziękowania. Zebraną żywność przekażemy do MOPS-u w Żninie.

Naszymi produktami zostaną obdarowane osoby najbardziej potrzebujące

 

 

 

Wiosenne przebudzenie   

 

 

W dniach od 11 do 15 marca 2019r. uczniowie uczestniczyli w

„Wiosennym przebudzeniu z PCK”

Dzieci codziennie ubierały się na kolorowo, aktywnie spędzały czas podczas przerw oraz wspólnie podczas drugiego śniadania  zjadały owoce i jogurty , które przynosiły do szkoły zgodnie z ustalonym kolorem.

W poniedziałek ubrani na biało zjadaliśmy pyszny, naturalny jogurt.

We wtorek bawiliśmy się w zielone i zjadaliśmy pyszne gruszki, winogrono i awokado.

Środa była w kolorze czerwonym. Tego dnia wszyscy zajadaliśmy pyszne jabłka.

Czwartek to dzień słońca, czyli wspaniały żółty kolor. Tego dnia wszyscy ubraliśmy się na żółto i  zajadaliśmy słoneczne banany.

Ostatni dzień tygodnia –piątek przyniósł nam pomarańczowe mandarynki i pomarańcza.

Tańcom, zabawie i pląsom nie było końca.

Choć za oknem naszej szkoły było zimno, deszczowo i wietrznie my bawiliśmy się wybornie.

W duchu kolorowych dni czekamy na WIOSNĘ.

 

 

 

Ramowe zadania i sposoby ich realizacji 

 

w roku szkolnym 2019/2020

 

 

 

Zadanie

 

 

Sposób realizacji

 

Termin realizacji

 

 

 

Organizacja pracy

1.      Przyjęcie planu pracy koła na rok szkolny 2019/2020.

2.      Przydział zadań.

3.      Zapoznanie z historią powstania PCK i jego podstawowymi zasadami.

4.      Zorganizowanie „Dnia Życzliwości”

Wrzesień

 

 

 

listopad

 

                                                   

 

 

Akcje charytatywne i profilaktyczne

1.      Pomoc w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego.

2.      Ukazanie szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków.

3.      Udział w akcji „ Podziel się kanapką”-Światowy Dzień Walki z Głodem

wrzesień

 

 

listopad

 

 

październik 

 

 

 

Pomoc potrzebującym

1.      Udział w akcjach pomocy organizowanych przez PCK- kwesta do puszek PCK, wyprawka dla Żaka .

2.      Udział w akcjach charytatywnych- zbiórki żywności.

wrzesień

 

 

  

Grudzień, marzec

 

 

Kształtowanie właściwych postaw i przyzwyczajeń higieniczno-zdrowotnych

1. Udział w programie PCK-„Chrońmy dziecięce uśmiechy”

2. Dzień owocowo-warzywny- zdrowe odżywianie, wspólne przyrządzanie sałatek i soków.

3. Spotkanie z kosmetyczką.

wrzesień

  

kwiecień

 

luty

Upowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

1. Współpraca z pielęgniarką szkolną.

2. Pogadanki na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Cały rok

 

Cały rok

 

  

www.pck.pl