Grono Pedagogiczne

 

 

 

Szkoły Podstawowej

im. Klemensa Janickiego 

w Januszkowie

 

 

mgr  Rafał Liana

p.o. Dyrektora Szkoły

 wychowanie fizyczne

mgr Anna Kurek

mgr Aneta Chomik

logopeda

pedagog szkolny

mgr Mariola Malczak

matematyka, informatyka

mgr Elżbieta Marciniak

edukacja wczesnoszkolna, technika

mgr Marzena Rataj

edukacja wczesnoszkolna

mgr Mirela Osmólska

język niemiecki

mgr Beata Otto

przyroda, matematyka

mgr Grażyna Jarmużkiewicz

plastyka

mgr Regina Wysocka

muzyka

mgr Diana  Mazurkiewicz

język angielski, biblioteka

mgr Barbara Śledzikowska

język polski, historia

mgr Małgorzata Dobrowolska

religia

mgr Łukasz Cieśla

 wychowanie fizyczne

mgr Mirosława Zwietrzała

edukacja wczesnoszkolna

mgr Michalina Murawska

edukacja przedszkolna

mgr Anna Mężydło

biologia, wychowanie do życia w rodzinie

 mgr Bernadeta Kłoniecka

geografia