Grono pedagogiczne

mgr Anna Kurek                     - logopeda

mgr  Rafał Liana                   - wychowanie fizyczne

mgr Mariola Malczak               - matematyka, informatyka

mgr Elżbieta Marciniak            - edukacja wczesnoszkolna, technika

mgr Marzena Rataj                   - edukacja wczesnoszkolna

mgr Mirela Osmólska                  - język niemiecki

mgr inż. Beata Rumel               - Dyrektor szkoły, matematyka

mgr Elwira Sieradzka              - przyroda, plastyka, muzyka,  

mgr Diana  Mazurkiewicz       - język angielski

mgr Małgorzata Dobrowolska   - religia

mgr Barbara Śledzikowska       - język polski, historia 

mgr Sylwia Siódmiak-Goc          - pedagog szkolny

mgr Mirosława Zwietrzała      - edukacja wczesnoszkolna

mgr Dorota Żygulska               - edukacja wczesnoszkolna

mgr Jolanta Woźniak               - biologia, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Karina Mróz-Owczarzak   - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Bernadeta Kłoniecka         - geografia