Wyprawka- Gaz-System S.A.

 

 Szanowni Państwo

Informujemy, że spółka GAZ-SYSTEM S.A. przekazała wyprawki szkolne dzieciom, które rozpoczną naukę w roku szkolnym 2019/2020.

W ich skład wchodzą: plecak, piórnik oraz worek na obuwie.

GAZ-SYSTEM jest spółką Skarbu Państwa odpowiedzialną za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Spółka jest odpowiedzialna za zapewnienie ciągłości oferowanych usług i bezpieczny przesył paliwa gazowego.

 W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku obecnie realizowany jest ambitny plan dywersyfikacji źródeł dostaw paliwa gazowego, co przekłada się na konieczność rozbudowy i modernizacji  infrastruktury przesyłowej. Spółka także rozważa wejście w nowy obszar funkcjonowania rynku gazu, jakim jest usługa magazynowania gazu. W tym celu w 2015 r. w miejscowości Świątkowo, gmina Janowiec Wielkopolski, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie przeprowadzono badania sejsmiczne na wysadzie solnym „Damasławek”. W sierpniu 2018 r. zostały zakończone badania odwiertowe, których celem było pobranie próbek soli do oceny przydatności złoża pod kątem budowy podziemnego kawernowego magazynu gazu.

Obecnie trwają także przygotowawcze prace projektowe i analizy: prawne, techniczne, środowiskowe, finansowe, które mają dać odpowiedź na pytania przy jakich założeniach, czasie realizacji, projekt będzie opłacalny. Po zebraniu wszystkich niezbędnych danych i analiz Spółka podejmie decyzję o budowie podziemnego magazynu gazu w Świątkowie.

GAZ-SYSTEM realizując politykę rządu w zakresie zapewnienia niezależności i bezpieczeństwa energetycznego kraju, stwarza warunki sprzyjające gospodarczemu rozwojowi regionów. Realizowane inwestycje gazowe dają nowe perspektywy rozwoju i umożliwiają podejmowanie działań  na rzecz ochrony środowiska.

GAZ-SYSTEM jest spółką odpowiedzialną społecznie i realizuje inwestycje z poszanowaniem praw wszystkich interesariuszy. W ramach swej działalności GAZ-SYSTEM prowadzi aktywnie dialog z interesariuszami oraz wspiera inicjatywy m.in. z zakresu nauki, sportu, ekologii, bezpieczeństwa oraz kultury i sztuki.

 

Poprzez odprowadzane podatki do samorządów lokalnych Spółka przyczynia się do rozwoju lokalnej infrastruktury, powstawania nowych miejsc pracy oraz poprawy komfortu życia społeczności lokalnych.


Więcej informacji o spółce GAZ-SYSTEM, znajduje się na stronie www.gaz-system.pl.

 

 


Miło nam poinformować, że Spółka GAZ-SYSTEM S.A. przekazała dzieciom naszej szkoły, które rozpoczną naukę w klasie I w roku szkolnym 2018/2019 wyprawki szkolne.

W skład wyprawki wchodzi: plecak, piórnik oraz worek na obuwie sportowe.

 

Z takim wyposażeniem można rozpocząć naukę. Uśmiechom i zadowoleniu dzieci nie było końca. 

 

Składamy serdeczne podziękowania.

 

 

 

 Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że spółka GAZ-SYSTEM S.A. przekazała dzieciom, które rozpoczną naukę w roku szkolnym 2017/2018, wyprawki szkolne, w skład których wchodzą plecak, piórnik oraz worek na obuwie.

GAZ-SYSTEM jest spółką Skarbu Państwa, zapewniającą bezpieczeństwo energetyczne kraju. Firma aktywnie angażuje się w dialog z otoczeniem lokalnym, w którym funkcjonuje, wspierając między innymi inicjatywy z zakresu edukacji.

Obecnie na terenie gminy Janowiec Wielkopolski, w miejscowości Świątkowo GAZ-SYSTEM S.A. realizuje badania otworowo-badawcze mające na celu rozpoznanie złoża soli kamiennej w wysadzie solnym Damasławek pod kątem przyszłego bezzbiornikowego podziemnego magazynowania gazu ziemnego

 

Więcej informacji o spółce GAZ-SYSTEM S.A., znajduje się na stronie 

www.gaz-system.pl

 

Składamy serdeczne podziękowania za tak wspaniały gest.