Szkolna Kasa Oszczędności

 

 

PLAN PRACY SKO

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KLEMENSA JANICKIEGO

W JANUSZKOWIE

 

W bieżącym roku szkolnym główny cel naszej pracy zawarty jest w haśle:

 ,,Uczeń zna i rozumie ideę i zasady oszczędzania”


Cel ten zamierzamy osiągnąć przez realizację następujących zadań:


ü  nawiązanie współpracy z BS w ŻNINIE,

ü  przyjmowanie od członków SKO oszczędności,

ü  dokonywanie wpłat do banku

ü  ogłoszenie współzawodnictwa międzyklasowego ,, Mistrz  oszczędzania”,

ü  uroczyste przyjęcie do grona nowych członków SKO (uczniowie kl I)

ü  udział w konkursie ,, Historia pieniądza”, konkurs plastyczny ,,Oszczędzam bo marzę o…”, konkurs ekologiczny,

ü  podejmowanie inicjatyw zmierzających do ochrony środowiska naturalnego i pomocy potrzebującym,

ü  zbiórka nakrętek i baterii,

ü  udział w akcjach charytatywnych,

ü  podsumowanie działalności SKO ( podanie wyników konkursów i rozdanie nagród)

 

PLAN PRACY

 

WRZESIEŃ

Opracowanie planu pracy SKO

Przyjęcie nowych chętnych członków do SKO

Systematyczna współpraca z BS w ŻNINIE

  PAŹDZIERNIK       

Międzyklasowe współzawodnictwo ,,Mistrzo szczędzania”

Październik miesiącem oszczędzania- przyjęcie uczniów klasy I do grona SKO

            LISTOPAD                

Zbiórka nakrętek i baterii

Udział w akcjach charytatywnych

GRUDZIEŃ                

Zostań św. Mikołajem ,,Zbiórka dla potrzebujących”

Zakładanie ptasiej stołówki

STYCZEŃ/LUTY       

Konkurs ,, Historia pieniądza”

Podsumowanie I semestru działalności SKO

MARZEC/KWIECIEŃ    

Konkurs plastyczny ,, Oszczędzam w SKO bo marzę o…”

Działania na rzecz ochrony środowiska ,,Sprzątamy naszą wieś”

                    MAJ                              

Udział w konkursie ekologicznym

        CZERWIEC                   

 Podsumowanie działalności SKO, podanie wyników konkursu i rozdanie nagród