Szkolna Kasa Oszczędności

 

 

PLAN PRACY SKO

na rok szkolny 2018/2019

 

      W bieżącym roku szkolnym cel główny naszej pracy zawarty jest w haśle:

 

 Uczeń zna i rozumie ideę i zasady oszczędzania  

 

W Szkolnej Kasie Oszczędności mogą oszczędzać wszyscy chętni uczniowie. Warto rozbudzić wśród uczniów potrzebę oszczędzania i właściwego gospodarowania posiadanymi funduszami własnymi.


Zasadniczymi celami prowadzenia SKO są:

 

- kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania,

- racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi,

- wyrabianie nawyku systematyczności i wytrwałości w gromadzeniu wkładów,

- przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych,

- wdrażanie uczniów do świadomego oszczędzania, systematyczności    i wytrwałości w gromadzeniu wkładów oraz celowego ich wykorzystania  

- inicjowanie, podejmowanie działań przynoszących korzyści materialne oraz prowadzenie działalności społecznej – przeprowadzanie akcji charytatywnych i ekologicznych,

- organizowanie konkursów dotyczących oszczędzania oraz branie udziału w konkursach organizowanych przez Bank Spółdzielczy w ŻNINIE,