Projekt „Buduję, koduję, programuję”

 

 

 

Projekt

„Buduję, koduję, programuję” – czas start!

 

 

 

 W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klasy II przystąpili do realizacji projektu

 

"Buduję, koduję, programuję"

 

Jest to projekt, który uczy przez zabawę programowania.

Uczniowie uczestniczą w

zajęciach, na których realizowane są następujące cele:

 

- zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności,

- kształtowanie umiejętności społecznych dzieci – porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi,

- wspieranie rozwoju intelektualnego poprzez zabawy konstrukcyjne,

- zainteresowanie uczniów informatyką i programowaniem,

- zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,

 

- rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów oraz samodzielnego, logicznego i twórczego myślenia

 

 

 

 W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klasy III przystąpili do realizacji projektu

"Buduję, koduję, programuję"

 

Jest to projekt, który uczy przez zabawę programowania.

Uczniowie naszej szkoły od 18.09.2018 roku uczestniczą w

zajęciach, na których realizowane są następujące cele:

 

- zainteresowanie uczniów informatyką i programowaniem,

- zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności,

- kształtowanie umiejętności społecznych dzieci – porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi,

- wspieranie rozwoju intelektualnego poprzez zabawy konstrukcyjne,

- zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,

- rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów oraz samodzielnego, logicznego i twórczego myślenia

 

Pomoce dydaktyczne w nauczania programowania to:

OZOBOTY, gra „Scootie Go!” oraz klocki LEGO.

Poprzez nauczanie programowania uczniowie nabywają nowych kompetencji społecznych, bo programowanie to praca zespołowa.

 

 

WYCIECZKA DO TORUNIA

 

5 marca 2019 roku w ramach projektu „Buduję, koduję, programuję” 

uczniowie klasy II i III uczestniczyli w wyjeździe do Akademii Nauki w Toruniu.

Dzieci brały udział w zajęciach z robotyki.

 

Uczniowie w grupach pod kierunkiem instruktorów budowali z klocków Lego przeróżne pojazdy i roboty, uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych i wcielali się w rolę młodego odkrywcy.

Tym wyjazdem uczniowie klasy III podsumowali realizację projektu, a klasa II kontynuuje zajęcia.

Wyjazd do Akademii Nauki umożliwił dzieciom zintegrowanie się z koleżankami i kolegami ze szkoły w Barcinie oraz zdobycie nowych doświadczeń w programowaniu.