Podręczniki 2021/2022

 

Informacje ogólne dotyczące darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych

Wszyscy uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej otrzymują bezpłatne podręczniki lub materiały edukacyjne przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jak również materiały ćwiczeniowe.

Wyposażanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego. Na realizację tego zadania jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dotację celową z budżetu państwa.

Informacja w sprawie zwrotu kwoty za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego przekazanego uczniom szkoły podstawowej.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego, szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

W przypadku podręczników do klasy I, II i III, zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej, kwota zwrotu nie powinna przekroczyć:

·         4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;

·         4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;

·         2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego stanowi dochód organu prowadzącego szkołę

Podstawa prawna:

Art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2203).

   

 Wszyscy uczniowie otrzymują darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe

 

Podręczniki są wypożyczane z biblioteki szkolnej na dany rok szkolny (nie są własnością ucznia), natomiast materiały ćwiczeniowe uczniowie otrzymują na własność (nie zwracają ich).

Dotacja celowa nie obejmuje podręczników i materiałów ćwiczeniowych do nauki religii, drugiego języka obcego ora wychowania do życia w rodzinie.

 

 Uczniowie uczestniczący w zajęciach z religii, drugiego języka obcego oraz wychowania do życia w rodzinie muszą samodzielnie zakupić do tych zajęć podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

 

 

Podręczniki na rok szkolny 2021/2022

 

 

Wykaz podręczników dla oddziału przedszkolnego

 

(podręczniki do samodzielnego zakupu)


J. angielski :   ,,Bugs Team Starter”   Wydawnictwo: Macmillan

Religia:   ,,Kocham Pana Jezusa”   Wydawnictwo: św. Wojciech,  autor: ks. Paweł Płaczek

 

Wychowanie przedszkolne:  ,,Dzieciaki w akcji. 6 latki”  autor: Anna Stalmach – Tkacz, Karina Mucha

 

 

Wyprawka do zerówki


Piórnik: ołówki miękkie, gumka, temperówka, nożyczki z zaokrąglonymi ostrzami, linijka, kredki ołówkowe (dobrze kolorujące – cienkie i grube)

Cienkie i grube flamastry

Blok techniczny biały i kolorowy A4 

Blok rysunkowy biały i kolorowy A4 i A3

Ryza papieru ksero

Zeszyt papierów kolorowych - wycinanka

Klej w sztyfcie - średniej wielkości, dobrze klejący

Plastelina

Farby plakatowe + pędzle (cienkie i grube)

Kubeczek

Teczka na gumkę w formacie A4

Zeszyt 16-kartkowy w kratkę do korespondencji

Strój gimnastyczny w worku

Obuwie zmienne w worku

 

Proszę, aby wszystkie rzeczy były podpisane!

Dodatkowych informacji udzieli wychowawca na pierwszym spotkaniu z rodzicami

 

 

RELIGIA  - PODRĘCZNIKI


KLASA I

„ Pan Bóg jest naszym Ojcem ˮ - część I i II

Autor: Ks. Paweł Płaczek – wyd. Święty Wojciech

 

KLASA II

„ Chcemy poznać Pana Jezusa ˮ – część I i II

Autor: : Ks. Paweł Płaczek – wyd. Święty Wojciech

 

KLASA III

„ Przyjmujemy Pana Jezusa ˮ + Karty pracy

Autor: Ks. J. Szpet, D. Jackowiak -  wyd. Święty Wojciech

 

KLASA IV

„ Jestem Chrześcijaninem ˮ

Autor: Ks. J. Szpet, D. Jackowiak -  wyd. Święty Wojciech

 

KLASA V

„ Bóg szuka człowieka ˮ - część I i II

Autor: S. Beata Zawiślak, Ks. M. Wojtasik - wyd. Święty Wojciech

 

KLASA VI

„ Jezus nas zbawia ˮ - część I i II

 

Autor: S. Beata Zawiślak, Ks. M. Wojtasik - wyd. Święty Wojciech

 

 

 

JĘZYK NIEMIECKI  - PODRĘCZNIKI + ZESZYT ĆWICZEŃ


KLASA IV

„Und so weiter 1. EXTRA ˮ  – podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Autor: Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło

 

KLASA V

„Und so weiter 2. EXTRA ˮ  – podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Autor: Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło

 

KLASA VI

„ Und so weiter neu 3 ˮ - podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Autor: Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło

 

 

 WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

TYLKO ĆWICZENIA!

 

KLASA IV

„ Wędrując ku dorosłości ˮ

Autor: Teresa Król – wyd. Rubikon

 

KLASA V

„ Wędrując ku dorosłości ˮ

Autor: Teresa Król, M. Guziak – Nowak, G. Węglarczyk – wyd. Rubikon

 

KLASA VI

„ Wędrując ku dorosłości ˮ

 

Autor: Teresa Król, M. Guziak - Nowak – wyd. Rubikon