Podręczniki

 

Informacje ogólne dotyczące darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych

Wszyscy uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej otrzymują bezpłatne podręczniki lub materiały edukacyjne przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jak również materiały ćwiczeniowe.

Wyposażanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego. Na realizację tego zadania jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dotację celową z budżetu państwa.

Informacja w sprawie zwrotu kwoty za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego przekazanego uczniom szkoły podstawowej.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego, szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

W przypadku podręczników do klasy I, II i III, zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej, kwota zwrotu nie powinna przekroczyć:

·         4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;

·         4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;

·         2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego stanowi dochód organu prowadzącego szkołę

Podstawa prawna:

Art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2203).

   

 Wszyscy uczniowie otrzymują darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe

 

Podręczniki są wypożyczane z biblioteki szkolnej na dany rok szkolny (nie są własnością ucznia), natomiast materiały ćwiczeniowe uczniowie otrzymują na własność (nie zwracają ich).

Dotacja celowa nie obejmuje podręczników i materiałów ćwiczeniowych do nauki religii, drugiego języka obcego ora wychowania do życia w rodzinie.

Uczniowie uczestniczący w zajęciach z religii, drugiego języka obcego oraz wychowania do życia w rodzinie muszą zakupić do tych zajęć podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

 

Klasa I

Religia – „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” - podręcznik + karty pracy. Autorzy: Ks. Jan Szpet, D. Jackowiak. Wydawnictwo: Święty Wojciech.

Klasa II

Religia – „Kochamy Pana Jezusa” - podręcznik + karty pracy. Autorzy: Ks. Jan Szpet, D. Jackowiak. Wydawnictwo: Święty Wojciech.

Klasa III

Religia – „Przyjmujemy pana Jezusa” - podręcznik + karty pracy. Autorzy: Ks. Jan Szpet, D. Jackowiak. Wydawnictwo: Święty Wojciech.

Klasa IV

Religia – „Jestem chrześcijaninem” - podręcznik + karty pracy. Autorzy: Ks. Jan Szpet, D. Jackowiak. Wydawnictwo: Święty Wojciech.

Język niemiecki – „Und so weiter neu 1 dla klasy 4” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń. Autorzy: Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło.

Wydawnictwo Szkolne PWN.

Wychowanie  do życia w rodzinie  - Ćwiczenia "Wędrując ku dorosłości"

Wydawnictwo: Rubikon

 

 Nie kupują podręcznika

 

Klasa V

Religia – „Wierzę w Boga” - podręcznik + karty pracy. Autorzy: Ks. Jan Szpet, D. Jackowiak. Wydawnictwo: Święty Wojciech.

Wychowanie do życia w rodzinie – „Wędrując ku dorosłości”  wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy V i VI podręcznik (na dwa lata) + ćwiczenia 5. Autor: Teresa Król.

Wydawnictwo: RUBICON

Język niemiecki –  „Und so weiter neu 2 dla klasy 5” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń. Autorzy: Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło.

Wydawnictwo Szkolne PWN

Klasa VI

Religia – „Wierzę w Kościół” - podręcznik + karty pracy. Autorzy: Ks. Jan Szpet, D. Jackowiak. Wydawnictwo: Święty Wojciech.

Język niemiecki – nie kupują podręcznika i zeszytu ćwiczeń (mają z ubiegłego roku) 

 

 Wychowanie do życia w rodzinie – „Wędrując ku dorosłości”  wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy V i VI podręcznik (na dwa lata) + ćwiczenia. Autor: Teresa Król.

Wydawnictwo: RUBICON