Podejmowane akcje

  

 


Jak dzisiaj uczyć i wychowywać nasze dzieci, aby w przyszłości wyrosły na mądrych, wrażliwych i odpowiedzialnych ludzi. By potrafiły okazać serce i nieść pomoc istotom słabszym i potrzebującym. Jednym ze sposobów takiego wychowania jest włączanie dzieci do akcji charytatywnych. 

Od kilku lat Nasza Szkoła propaguje między innymi taki właśnie sposób wychowania.  

Pięknym przykładem otwartości na potrzeby innych są akcje:
„ Świąteczną zbiórkę żywności” organizowana z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy na pomoc ubogim rodzinom z naszego terenu, zbiórka plastikowych nakrętek na kosztowne leczenie, rehabilitację lub protezę dla potrzebujących.

Akcja przeprowadzana jest we współpracy z MOPS w Żninie

 

*****************************************************************************************

 

Akcja ,, Bezpieczna droga do i ze szkoły” organizowana w miesiącu wrześniu przy współpracy z dzielnicowym p. Pawłem Kluczem . Policjant przeprowadził z dziećmi pogadankę o bezpieczeństwie, a także uczył jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, przypomniał zasady bezpiecznego poruszania się po drodze w przypadku braku chodnika oraz zachęcał do noszenia elementów odblaskowych zwłaszcza po zmroku lub w czasie niesprzyjającej aury, które sprawiają, że pieszy jest lepiej widoczny dla kierowców. Pogadanka cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieci. Pedagog szkolny przeprowadziła konkurs na wykonanie znaku drogowego techniką dowolną. Konkurs rozstrzygnięto i wręczono wszystkim nagrody - kamizelki i przedmioty odblaskowe.

 

 

ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII

 

Spółką REBA O.O.S.A., zwaną dalej REBA, będącą organizatorem zbiórki zużytych baterii i akumulatorów przenośnych. Określa warunki uczestnictwa w tej zbiórce oraz zasady odbioru.

 

www.reba.pl

 

 

GÓRA GROSZA

 

Ogólnopolska akcja „GÓRA GROSZA” organizowana jest przez

Towarzystwo Nasz Dom.

Patronat nad akcją sprawuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własna rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.  

Akcja polega na zbiórce najdrobniejszych nominałów pieniędzy tj. od 1gr do 5zł przez szkoły i przedszkola na terenie całego kraju.

 

Szkolnym opiekunem jest p. Diana Mazurkiewicz

 

Szczegółowe informacje na temat akcji „GÓRA GROSZA” dostępne są na stronie Towarzystwa Nasz Dom

 

www.towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/