Plan lekcji 2019/2020

Klasa I - VI

 


 

 

Klasa I

 

Klasa II

 

Klasa III

 

Klasa IV

 

Klasa V

 

Klasa VI

 

 

 

PON

1

 

 

 

 

 

     

Matematyka

Angielski

WDŻ

2

Marciniak

Rataj

Zwietrzała

Przyroda

biologia

Religia

3

angielski

Rataj

Zwietrzała

Religia

polski

biologia

4

Marciniak

religia

Zwietrzała

wf

muzyka

Polski

5

religia

angielski

Zwietrzała

muzyka

matematyka

Technika

6

Inf. gr. 1

   

polski

wf

Muzyka

7

     

informatyka

Religia

Niemiecki

 

 

 

WT

1

   

Inf gr 1

   

polski

 

2

Marciniak

Religia

Zwietrzała

wf

Matematyka

Polski

3

Marciniak

Rataj

Religia

polski

wf

Matematyka

4

Religia

Rataj

Zwietrzała

Angielski

historia

Wf

5

Marciniak

Rataj

Zwietrzała

Matematyka

angielski

Historia

6

 

angielski

 

Matematyka

Technika

j. niemiecki

7

     

Niemiecki

godz. z wych

Religia

 

 

 

ŚR

1

  

 

           

2

Marciniak

Rataj

Religia

polski

plastyka

angielski

3

Marciniak

Rataj

angielski

plastyka

Religia

Polski

4

Marciniak

Rataj

Zwietrzała

Religia

polski

Plastyka

5

Marciniak

Rataj

Zwietrzała

Matematyka

wf

Matematyka

6

Inf gr 2

 

Zwietrzała

Przyroda

WDŻ

wf

7

     

WDŻ

niemiecki

Inf gr 1

 

 

 

CZW

1

           

historia

2

Angielski

Rataj

Zwietrzała

Technika

matematyka

Polski

3

Marciniak

Rataj

Zwietrzała

Angielski

polski

Wf

4

Marciniak

Rataj

Zwietrzała

polski

wf

matematyka

5

Marciniak

Rataj

Zwietrzała

wf

angielski

Godz. wych.

6

Marciniak-rozwij.

Inf gr 2

Zwietrzała-rozwij.

Godz. wych

 

angielski

7

     

niemiecki

 

Inf. gr 2

 

 

PIĄ

1

 

 

   

Inf gr 1

   

geografia

2

Marciniak

Rataj

Angielski

polski

geografia

matematyka

3

Marciniak

Rataj

Zwietrzała

Angielski

matematyka

Polski

4

Marciniak

Rataj

Zwietrzała

wf

polski

angielski

5

Marciniak

Rataj

Zwietrzała

historia

informatyka

wf

6

Marciniak

Rataj

Inf gr 2

 

historia

 

7

         

j. niemiecki

szachy