Plan lekcji 2018/2019

 

 

 

PLAN LEKCJI

 

0

I

II

III

IV

V

VI

PON

1

7.30 – 8.30 rel.

8.30-13.00 (Żygulska 4,5 h)

 

 

 

 

13.00-13.30 ang.

 

 

 

WF

Geografia

Matematyka

2

Rataj

Zwietrzała

J. angielski

Religia

WF

J. polski

3

Rataj

Zwietrzała

Religia

J. polski

Matematyka

J. angielski

4

Religia

Zwietrzała

Marciniak

J. angielski

J. polski

Godz. z wych.

5

J. angielski

Religia

Marciniak

Przyroda

Biologia

Historia

6

Informatyka (I gr.)

Zaj. rozwijające

 

Historia

Religia

WDŻ

7

 

 

 

 

 

 

 

WT

1

 

8.30 – 13.30 (Żygulska 5 h)

 

 

 

J. niemiecki

Historia

Religia

2

Rataj

Religia

Marciniak

J. polski

J. niemiecki

Matematyka

3

Rataj

Zwietrzała

Religia

Muzyka

J. polski

WF

4

 

Religia

Zwietrzała

Marciniak

Matematyka

J. angielski

J. polski

5

 

Rataj

J. angielski

Marciniak

WF

Matematyka

Przyroda

6

 

Informatyka (II gr.)

 

Marciniak

Godz. z wych.

WF

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚR

1

 

8.30 – 10.00 (Żygulska 1,5 h)

10.00 – 10.30 ang.

 

 

 

J. angielski

J. polski

Religia

2

Rataj

Zwietrzała

Marciniak

Religia

J. angielski

J. polski

3

Rataj

Zwietrzała

Marciniak

Matematyka

Religia

J. polski

4

10.30 – 13.30 (Żygulska 3h )

Rataj

Zwietrzała

Marciniak

J. polski

Matematyka

J. angielski

5

Rataj

Zwietrzała

Marciniak

Informatyka

WF

Historia

6

 

Informatyka (I gr.)

Marciniak

WF

Plastyka

Matematyka

7

 

 

 

 

 

 

WF

 

CZW

1

 

8.30 – 13.30 (Żygulska 5h)

 

 

 

 

 

 

Przyroda

2

J. angielski

Zwietrzała

Marciniak

Plastyka

Historia

Matematyka

3

Rataj

Zwietrzała

J. angielski

J. polski

Matematyka

Zajęcia tech.

4

Rataj

Zwietrzała

Marciniak

Przyroda

Godz. z wych.

J. polski

5

Rataj

J. angielski

Marciniak

Matematyka

J. polski

WF

6

 

 

Informatyka (II gr.)

 

Technika

 

Plastyka

7

 

 

 

 

WF

 

Muzyka

 

 

PIĄ

1

 

8.30 – 13.30 (Żygulska 5h)

 

 

 

J. niemiecki

 

Matematyka

2

Rataj

Zwietrzała

Marciniak

J. polski

J. niemiecki

Przyroda

3

Rataj

Zwietrzała

Zaj. komputerowe

Technika

J. angielski

J. niemiecki

4

Rataj

Zwietrzała

Marciniak

Matematyka

J. polski

J. angielski

5

Rataj

Zwietrzała

Marciniak

J. angielski

Muzyka

Zaj. komputerowe

6

Rataj

Zwietrzała

Marciniak

WF

Informatyka (I gr.)

J. polski

7

 

 

 

 

 

Informatyka (II gr.)

WF