SP Januszkowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa

 

im. Klemensa Janickiego

w Januszkowie

 

 

 


kontakt

 

adres: Januszkowo 20

88-400 Żnin

woj. kujawsko - pomorskie

 

 

  

 

  Aktualności 

 

 

 

 WAŻNE!!!

DOWOZY DO SZKÓŁ OD 19 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

 

Od dnia 17 października 2020 r. powiat Żniński zostanie objęty czerwoną strefą,  w której obowiązują obostrzenia w związku z sytuacją epidemiczną.

Jednym z takich obostrzeń jest wprowadzenie limitu osób przewożonych transportem publicznym.

W autobusie może być zajętych 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej pojazdów.

Wobec powyższego zmianie ulegnie również dowóz uczniów do placówek oświatowych w gminie Żnin.

Autobusy szkolne na porannych dowozach będą kursowały 15 minut wcześniej niż wynika to z rozkładu jazdy.

Po zabraniu określonego wyżej limitu uczniów, autobusy zawiozą ich do szkoły, a następnie możliwie najkrótszą trasą wrócą po pozostałych uczniów.

W przypadku przekroczenia miejsc w autobusie podczas odwozu będzie uruchomiony dodatkowy kurs.

 

 

ZDJĘCIA W ZAKŁADCE - GALERIA ZDJĘĆ

 

Ślubowanie  Pierwszoklasistów

 

Ten  szczególny dzień „ Ślubowania  Pierwszoklasistów”  odbył się 13 października 2020 roku w naszej szkole. Trochę inaczej niż co roku, bez rodziców, bez gości, bez naszych koleżanek i kolegów z klasy 0, 2, 3. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami aby zasłużyć na pasowanie.

 Pierwszoklasiści w obecności pocztu sztandarowego, Pana Dyrektora, wychowawczyni klasy I i przedstawiciela rodziców recytowali wiersze, śpiewali piosenki i tańczyli. Wszystkie dzieci udowodniły, że znają swoją Ojczyznę i są gotowe do zdobywania świata.

Po cudownym występie pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi i uczciwymi, szanować rodziców i nauczycieli, brać przykład z patrona szkoły oraz kochać i czcić Ojczyznę. Następnie pan Dyrektor Rafał  Liana dokonał pasowania.

Po pasowaniu dzieci zostały obdarowane przez wychowawcę, Radę Rodziców, opiekuna SKO oraz rodziców uczniów klasy I.

 

Ślubowanie Pierwszoklasistów

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy, aby ten dzień pozostał w ich pamięci jako wielkie przeżycie i  niezapomniana i radosna chwila. Rodzicom zaś gratulujemy tak zdolnych pociech.

 

 

 ,,My jesteśmy przedszkolacy, wszyscy mili, ładni tacy "      Pasowanie Zerówki 

Dnia 13 października 2020r. dzieci z oddziału przedszkolnego złożyły na ręce Pana Dyrektora Rafała Liany uroczyste ślubowanie. Z tej okazji przygotowały występ, w którym nie zabrakło wierszyków, piosenek i tańców.

 

 Dzieci spisały się znakomicie. Udowodniły, że zasługują na miano prawdziwego przedszkolaka.

Na pamiątkę tego wyjątkowego wydarzenia każdy zerówkowicz otrzymał dyplom oraz prezenty ufundowane przez rodziców.

 

 

*****

 

W związku ze zniesieniem czerwonej strefy od poniedziałku tj. 12.10.2020r.

 dowozy uczniów według zwykłego rozkładu

 

*****

 

Dnia 14.10.2020r. - środa, Dzień Edukacji Narodowej

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

*****

 

 INFORMACJA!!! 

Od dnia 3 października 2020 r. powiat Żniński został objęty czerwoną strefą, w której obowiązują obostrzenia w związku z sytuacją epidemiczną.

Jednym z takich obostrzeń jest wprowadzenie limitu osób przewożonych transportem publicznym. W autobusie może być zajętych 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej pojazdów.

Wobec powyższego zmianie ulegnie również dowóz uczniów do placówek oświatowych w gminie Żnin.

Autobusy szkolne będą kursowały 

15 minut wcześniej niż wynika to z rozkładu jazdy.

Po zabraniu określonego wyżej limitu uczniów, autobusy zawiozą ich do szkoły, a następnie możliwie najkrótszą trasą wrócą po pozostałych uczniów.

W przypadku przekroczenia miejsc w autobusie podczas odwozu będzie uruchomiony dodatkowy kurs. Prosimy o wyrozumiałość.

 

Uczniowie dojeżdżający autobusami mają OBOWIĄZEK zakładania maseczek.

 W przypadku braku maseczki kierowca może nie zabrać ucznia.

 

 

*****

 

Dnia 07.10.2020(środa) o godz. 10.00 na orliku przy Szkole nr 1 w Żninie, rozegrano zawody gminne w piłkę nożną  w kategorii rocznik 2008 i młodsi. Szkoła Podstawowa im. Klemensa Janickiego w Januszkowie została wicemistrzem Gminy Żnin, przegrywając w finale ze Szkołą nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Żninie.

Na zawodach dobrze spisali się: Igor Jankowski, Nataniel Lidmann, Alan Lisiecki, Piotr Małacha, Miłosz Chęś, Kacper Klim, Gabryś Chareński, Piotr Janus.

Opiekun Wojciech Goclik.

 

 *****

 

Projekt Zdalna+

Gmina Żnin po raz drugi uzyskała dofinansowanie na wsparcie nauki zdalnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, tym razem w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Podobnie jak w pierwszym etapie wspierania nauki zdalnej dofinansowanie wynosi 100% i nie ma udziału wkładu własnego.

Celem projektu jest wsparcie realizacji podstawy programowej w formie nauki zdalnej poprzez zapewnienie dostępu do sprzętu dla najbardziej potrzebujących uczniów. Pomoc jest kierowana do uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, mających techniczne problemy z uczestnictwem w edukacji w warunkach stanu epidemii koronawirusa. Nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych wymagają zasiadania przed monitorami komputerów zamiast w szkolnych ławach w celu realizacji nauki zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Uzyskane przez Gminę Żnin  wsparcie finansowe w wysokości 105 000,00 zł zostało przeznaczonych na zakup 42 laptopów, które następnie trafiły do 5 szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Żnin.  Beneficjentem ostatecznym są uczniowie z terenu gminy Żnin

 

 

 Szanowni Państwo! 

 

 Niezwykle miło nam poinformować, że w roku szkolnym 2020/2021 po długiej nieobecności w szkole z powodu pandemii rusza kontynuacja projektu pt.„Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin” realizowanego w partnerstwie przez Euro Innowacje sp. z o.o. (Beneficjent) w partnerstwie z Gminą Żnin (Partner). 

Od dnia 3.09.2020r. ruszyła nowa rekrutacja uczniów w ramach projektu.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, 10 Osi Priorytetowej „Innowacyjna edukacja”, Działania 10.2 „Kształcenie ogólne i zawodowe”, Poddziałania 10.2.2 „Kształcenie ogólne”.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów naszej szkoły poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pracowni przedmiotowych i TIK oraz podwyższenie kompetencji wśród nauczycieli.

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne mają na celu rozwijanie i kształtowanie kompetencji kluczowych w ramach TIK, przedmiotów przyrodniczych, matematyki, języków obcych oraz postaw i umiejętności w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowe.

 

 *****

E-dziennik będzie dostępny od 2.09.2020r.

 Wychowawcy wygenerują nowe hasła dla rodzica i ucznia. Po otrzymaniu hasła należy zalogować się na e-dziennik.

  

Uczniowie klas I-V proszeni są o zwrot do szkoły podręczników oraz wypożyczonych lektur. Podręczniki należy zapakować w torbę jednorazową podpisaną na zewnątrz imieniem i nazwiskiem oraz złożyć w wyznaczonym miejscu w swojej klasie.

Po upływie kwarantanny podręczniki zostaną wypożyczone kolejnym klasom.

 

 ***** 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 tylko dla uczniów klas pierwszych, czwartych i dzieci z oddziału przedszkolnego

1 września 2020r. (wtorek) o godz. 9.00

 

Rodzice i uczniowie czekają na przystankach według rozkładu zamieszczonego w zakładce „Rozkład jazdy 2020/2021" Odjazdy autobusów od godz. 10.15

Z dzieckiem z oddziału przedszkolnego, z zachowaniem reżimu sanitarnego, może wejść do szkoły tylko jeden z rodziców. 

W przypadku pozostałych klas, rodzice nie wchodzą do szkoły. 

 

 

Podręczniki na rok szkolny 2020/2021 

 

Oddział przedszkolny - podręczniki do samodzielnego zakupu

 

J. angielski  Bugs Team Starter   wydawnictwo: Macmillan

Religia:   Kocham Pana Jezusa   wydawnictwo: św. Wojciech,  autor: ks. Paweł Płaczek

Wychowanie przedszkolne:  Dzieciaki w akcji  autor: Anna Stalmach – Tkacz, Karina Mucha 

 

 

 Uczniowie uczestniczący w zajęciach z religii, drugiego języka obcego oraz wychowania do życia w rodzinie muszą samodzielnie zakupić do tych zajęć podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

 

Klasa I

 

Religia – „ Pan Bóg jest naszym Ojcem  ” - podręcznik + karty pracy. Autorzy: Ks. Paweł Płaczek. Wydawnictwo: Święty Wojciech.

 

Klasa II

Religia – „Kochamy Pana Jezusa” - podręcznik + karty pracy. Autorzy: Ks. Jan Szpet, D. Jackowiak. Wydawnictwo: Święty Wojciech.

 

Klasa III

Religia – „Przyjmujemy pana Jezusa” - podręcznik + karty pracy. Autorzy: Ks. Jan Szpet, D. Jackowiak. Wydawnictwo: Święty Wojciech.

 

Klasa IV

Religia – „Jestem chrześcijaninem” - tylko podręcznik. Autorzy: Ks. Jan Szpet, D. Jackowiak. Wydawnictwo: Święty Wojciech.

Język niemiecki – „Und so weiter 1. EXTRA ˮ  – podręcznik + zeszyt ćwiczeń. Autorzy: Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło.

Wydawnictwo Szkolne PWN.

Wychowanie  do życia w rodzinie  - Ćwiczenia "Wędrując ku dorosłości"

Wydawnictwo: Rubikon

 

Klasa V

Religia – „ Bóg szuka człowieka ” - podręcznik + karty pracy. Autorzy: S. Beata Zawiślak, Ks. Marcin Wojtasik.  Wydawnictwo: Święty Wojciech.

Wychowanie do życia w rodzinie – „Wędrując ku dorosłości”  wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy V i VI podręcznik (na dwa lata) + ćwiczenia 5. Autor: Teresa Król.

Wydawnictwo: RUBICON

Język niemiecki –  „Und so weiter neu 2” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń. Autorzy: Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło.

Wydawnictwo Szkolne PWN

 

Klasa VI

Religia – „Wierzę w Kościół” - tylko podręcznik. Autorzy: Ks. Jan Szpet, D. Jackowiak. Wydawnictwo: Święty Wojciech.

Język niemiecki –  „ Und so weiter neu 3 ˮ - podręcznik + zeszyt ćwiczeń.

Autorzy: Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło.

Wydawnictwo Szkolne PWN 

 Wychowanie do życia w rodzinie – „Wędrując ku dorosłości”  wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy V i VI podręcznik (na dwa lata) + ćwiczenia. Autor: Teresa Król.

Wydawnictwo: RUBICON

 

Konkurs na zakładkę do książki rozstrzygnięty

 

I miejsce: Oliwier Maludziński

 

II miejsce: Julia Kieruj

 

III miejsce: Oliwia Czerwińska, Krzysztof Cichoń


Wyróżnienia:

Patryk Górny

Milena Głowacka

Gabriel Dudek

Maciej Wielgosz

Michalina Kowalska

Krystian Maludziński


Dyplomy, nagrody oraz zakładki do książek będą do odebrania we wrześniu.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

 

 

 Konkurs logopedyczny "Wesołe minki ćwiczącego chłopca, ćwiczącej dziewczynki" został rozstrzygnięty. Dziękuję uczestnikom za wzięcie udziału oraz bardzo pomysłowe i ciekawie wykonane prace.

Prace dzieci i wyniki konkursu zostaną zaprezentowane na stronie szkoły, w zakładce Logopeda, w dniu 1 czerwca 2020 r.

W związku z bieżącą sytuacją w szkołach, możliwość odbioru dyplomów i nagród będzie w dniu zakończenia roku szkolnego. Pozdrawiam serdecznie

Anna Maria Kurek

 

Konkurs związany z obchodami Dnia Ziemi zakończony.

Cieszymy się bardzo, że wpłynęło tak dużo prac. Dziękujemy Wam, że Wasza świadomość jest tak duża, że potraficie się nią dzielić w taki sposób jak udział w konkursie. Oto wyniki konkursu.

 

Konkurs plastyczny – rysunek

 

Uczniowie kl. I-III

I miejsce: Bogusia Dudek kl. III

II miejsce: Maciej Wielgosz kl. I

III miejsce: Michalina Niewiemska kl. III

Wyróżnienie

Krystian Maludziński kl. III


Uczniowie kl. IV-VI

I miejsce: Alan Lisiecki kl. V

II miejsce: Krzysztof Traflski kl. IV

III miejsce: Wiktoria Erlich kl. V

Wyróżnienia

Zosia Kasprzak kl. VI

Dominika Strzelewicz kl. IV

Wojtek Słomkowski kl. V

Julia Niewiemska kl. V

Piotr Małacha kl. V


Konkurs techniczny „Coś z niczego”

 

Uczniowie kl. I-III

I miejsce: Gabriel Dudek kl. I

II miejsce: Jarek Słomkowski kl. III

III miejsce: Nataniel Lidmann kl. III

Wyróżnienie

Karina Kośmieder kl. VI


Wszystkim którzy wzięli udział w konkursie dziękujemy za przesłanie prac.

Dyplomy uczestnika i nagrody otrzymacie w momencie zdawania podręczników

na koniec roku szkolnego.

 

 

Szkolny konkurs plastyczny w ramach

Światowego Dnia Ziemi

 

Konkurs skierowany jest dla wszystkich chętnych uczniów ze Szkoły Podstawowej 

im. Klemensa Janickiego w Januszkowie.

 

"Dzień Ziemi- dbajmy o krajobraz najbliższej okolicy"

 

Jeśli lubisz rysować, malować i ekologia jest dla Ciebie ważna  to weź udział w konkursie!!!.

Zasady uczestnictwa:

Na kartce formatu A3 lub A4 narysuj lub namaluj jak według Ciebie wygląda krajobraz Twojej najbliższej okolicy i jak powinniśmy o niego dbać aby nadal był piękny.  

 

Prace prosimy przesyłać drogą elektroniczną na maila: [email protected] do dnia 30.04.2020, praca musi zawierać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Miejsca 1-3 zostaną nagrodzone, wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie szkoły lub po powrocie do szkoły po ustaniu epidemii.


Organizatorzy:

Opiekunowie świetlicy szkolnej:

Małgorzata Dobrowolska, Wojciech Goclik

 

 

WAŻNE 

 

Informujemy, że dnia 26.03.2020r.(czwartek) od godz. 9.00 do 12.00 wydawane będą podręczniki i inne materiały pozostawione w szkole przez dzieci, aby umożliwić im naukę zdalną w domu.

 

Ze względu na zagrożenie koronawirusem, podczas odbioru książek Rodzice proszeni są o zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy sobą oraz osobami je wydającymi, a do budynku mogą wejść jednorazowo dwie osoby. 

 

 

WAŻNE 

 

W związku z decyzją Rady Ministrów  z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia zajęć  dydaktyczno- wychowawczych informujemy, że od 16.03.2020 r. (poniedziałek) do 25 marca 2020 r . (środa) szkoła jest nieczynna.

 

Dnia 12.03.2020 (czwartek) i 13.03.2020 (piątek) będą odbywały się tylko zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którzy w uzasadnionych przypadkach

przyjdą do szkoły. 

Nie będą odbywać się  żadne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

 

https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?page=9397

 

 

UWAGA RODZICE

 

INFORMACJA DOTYCZY OSÓB, KTÓRE BĘDĄ SKŁADAŁY WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA I KLAS PIERWSZYCH NA ROK 2020/2021 

 

Prosimy o przesłanie całej dokumentacji rekrutacji podpisanej przez rodziców/prawnych opiekunów pocztą e-mail na adres [email protected] w formie skanów zgodnie z terminarzem zamieszczonym na stronie internetowej w Zarządzeniu Burmistrza. Natomiast wersję papierową prosimy przesyłać pocztą tradycyjną na adres  Szkoła Podstawowa im. Klemensa Janickiego w Januszkowie, Januszkowo 20, 88-400 Żnin.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego zostanie wywieszona w dniu 25.03.2020 r. i do klas pierwszych w dniu 20.04.2020 r.

Pisemne potwierdzenie woli przyjęcia składamy tą samą drogą jak powyżej.

Przypominamy, że nieterminowe przesłanie dokumentów powoduje wykluczenie dziecka z rekrutacji.

 

 

Szanowni Rodzice!

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 2 do 20 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie 

trwają zapisy dzieci do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO na rok szkolny 2020/2021

Jednocześnie przypominamy, że w roku szkolnym 2020/2021 dzieci urodzone w roku 2014 mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Do KLASY PIERWSZEJ zapisujemy dzieci urodzone w roku 2013,  które odbyły wcześniej roczne przygotowanie przedszkolne.
Zapisy od 2 do 31
marca 2020 r.

Wnioski oraz zasady rekrutacji dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej spjanuszkowo.gminaznin.pl

Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:45 do 13:45.

Wszelkie informacje dostępne są pod nr telefonu: 52 30 21 064

Drzwi otwarte w oddziale przedszkolnym

6 marca 2020 (piątek) o 14:30


„Nadzwyczajne poniedziałki”

 

 

Znacie powiedzenie „Nie lubię poniedziałku”?. Chyba każdemu z nas nie raz zdarzyło się pokręcić nosem na nadchodzący poniedziałek. A może by  tak to zmienić i nowy tydzień rozpoczynać hasłem „Lubię poniedziałek”?. W tym celu Samorząd Uczniowski wraz z pedagogiem szkolnym wprowadzają projekt pt „Nadzwyczajne poniedziałki”. Każdy poniedziałek miesiąca ustanowiony zostanie „Świętem”. W tym celu określona zostaje wyjątkowa okoliczność tego dnia. Nauczyciele i Uczniowie poprzez strój, zachowanie, atrybuty itd. identyfikują się z danym świętem.

 Celem projektu jest wprowadzenie pozytywnej atmosfery i i integracja społeczności szkolnej.

Plan „Nadzwyczajnych poniedziałków” na marzec przedstawia się następująco:

 

„Dzień wyjątkowej uprzejmości” – pierwszy poniedziałek miesiąca 02.03.2020 r.

pisemna pochwała  lub nagroda wg uznania wychowawcy;

„Dzień Melomana” – drugi poniedziałek miesiąca; 09.03.2020 r. (odtwarzanie muzyki w czasie przerw międzylekcyjnych);

 „Dzień z krawatem, muszką, aksamitką” - trzeci poniedziałek miesiąca 16.03.2020 r. – uczniowie posiadający w/w   rekwizyty w nagrodę nie są odpytywani;

„Dzień nakrycia głowy” – czwarty poniedziałek miesiąca (uczniowie głosują na najbardziej oryginalne nakrycie głowy, zwycięzca otrzymuje nagrodę – słodki upominek) – 23.02.2020 r.

„Dzień maskotki” – piąty poniedziałek miesiąca 30.03.2020 r.; (uczniowie przynoszą swoje ulubione maskotki-przytulanki)

Zapraszamy do zabawy!

 

Podsumowanie akcji „Góra Grosza”

 

Uczniowie naszej szkoły, tradycją lat ubiegłych,  zostali zaangażowani w ogólnopolską akcję charytatywną „Góra Grosza”, której organizatorem jest Towarzystwo Nasz Dom. Celem akcji jak co roku było zebranie jak największej sumy pieniędzy w bilonie, które zostaną przekazane na rzecz dzieci wychowujących się poza własna rodziną, na tworzenie i finansowanie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych.

Akcja zorganizowana w szkole miała na celu ukazanie i uświadomienie uczniom faktu, że nawet najdrobniejsze nominały pieniędzy zebrane w dużych ilościach pozwolą pomóc najbardziej potrzebującym dzieciom.

Łączna suma zebranych pieniędzy to 93, 37 zł.

Wszystkim, którzy dorzucili choć grosik do Góry Grosza serdecznie dziękujemy!

 

  

 Potyczki językowe

 

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie zorganizowała po raz pierwszy konkurs międzyszkolny "potyczki językowe".

Każda szkoła, która wzięła w nim udział, wytypowała czteroosobową drużynę reprezentantów, na czele których stał kapitan-osoba dorosła (nauczyciel, rodzic z Rady Rodziców, osoba znana w środowisku lokalnym). Drużynom towarzyszyła grupa wsparcia- kibice. Zmagania drużyn oceniało jury w składzie: wiceburmistrz Halina Rosiak-Kozłowska, Katarzyna Pańkowska- Potempa oraz Aleksander Paradowski oceniało poszczególne konkurencje i przyznawało punkty za wykonane zadania. A te nie należały do najłatwiejszych. Turniej obejmował wiedzę i umiejętności z zakresu poprawności językowej i ortograficznej.

Przygotowane przez panie Ewę Kujawę i Bernadetę Kłoniecką quizy, zadania, multimedia pozwoliły utrwalić poprawnościowe nawyki, były okazją do dobrej zabawy, a przede wszystkim pomogły na stałe zapisać w naszych kalendarzach datę 21 lutego jako Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.


Naszą szkołę reprezentował grupa szóstoklasistów w składzie: Zuzanna Cieślak, Weronika Jarocka, Karina Kośmider, Szymon Maciejewski. Kapitanem zespołu była Pani Mariola Malczak- nauczyciel matematyki.


Warto wspomnieć, że reprezentanci naszej szkoły byli najmłodsi, pozostałe szkoły (nr 1 i nr 5 ze Żnina) reprezentowali ósmoklasiści. Pomimo tego jednak drużyna z januszkowskiej podstawówki uplasowała się na drugim miejscu 

 

Gratulujemy drużynie!

Jesteśmy dumni z sukcesu naszych reprezentantów

 

 

Tłusty czwartek 

"Powiedział mi Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków usmażyła" - głosi staropolskie przysłowie.

Tłusty czwartek znany także jako zapusty, mięsopust, karnawał, jest zgodnie z tradycją dniem, w którym możemy bezkarnie się objadać. W naszej szkole królowały w tym dniu pączki, pączusie, pączulki, z lukrem, cukrem pudrem, posypką - od wyboru do koloru.

Dziękujemy Radzie Rodziców i Pani Renacie Chrośniak za słodkie wypieki.

 

Pamiętajmy jednak,  że jeden pączek ma około 240 kalorii. Według badań statystycznych polskie dzieci jedzą najwięcej cukru w całej Europie

(ok. 19 łyżeczek dziennie).

Dzisiaj przymykamy oczy na to słodkie obżarstwo, ale od jutra... 

 

 

Zabawa karnawałowa

 

21 lutego chętni uczniowie klas IV-VI wzięli udział w zabawie zorganizowanej pod egidą Samorządu Uczniowskiego. Uczestnicy przygotowali oryginalne stroje. Jury oceniało je pod względem wkładu pracy, staranności wykonania i ogólnego wyrazu artystycznego. Zwycięzcami w tej konkurencji byli:
I miejsce (ex aequo)- Franek Buczkowski z IV i Piotr Małacha z kl. V,
II miejsce - Wiktroia Erlich z kl. V,
III miejsce - Karina Kośmider z kl. VI.


Zwycięzcom gratulujemy

 

Walentynki 

 

14 lutego to wyjątkowy dzień dla wielu osób. Jest to czas, w którym wyznajemy sobie miłość, przyjaźń oraz sympatię. Nieodłącznym elementem Święta Zakochanych jest wręczanie sobie kartek walentynkowych, tych gotowych lub ręcznie przygotowanych.

W naszej szkole, tradycyjnie jak każdego roku zorganizowana została poczta walentynowa. Przez cały tydzień uczniowie mogli wrzucać przygotowane przez siebie walentynki do specjalnej skrzynki wystawionej na szkolnym korytarzu.

Poczta cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno tych młodszych jak i starszych uczniów. W piątek czyli w same Walentynki poczta została rozdzielona na poszczególne klasy, a kartki od tajemniczych wielbicieli trafiły do rąk adresatów.

 

Życzymy wszystkim dużo miłości i zachęcamy do okazywania sobie uczuć nie tylko w Dniu Świętego Walentego. Każdy dzień jest dobry, by powiedzieć komuś, że się go lubi albo kocha, nawet bez okazji.

 

Z tej okazji ogłoszony został konkurs na kartkę walentynkową. Wpłynęło wiele fantastycznych prac, które zostały nagrodzone.

 

Konkurs został podzielony na kategorie wiekowe:

 

Klasy 0-III

I miejsce Olivia Domagała

II miejsce Lena Pałecka

III miejsce Marcin i Michał Szwed

 

Klasy IV-VI

I miejsce Dawid Lach

II miejsce Bartosz Warda

 

III miejsce Weronika Jarocka

 

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim życzymy dużo miłości!

   

 

 Bal karnawałowy

Tradycyjnie na zakończenie I semestru w szkole odbył się balik karnawałowy dla dzieci klas 0-III . Zabawę uatrakcyjnił występ klauna Edka. W czasie rewelacyjnej zabawy zostały nagrodzone najciekawsze stroje. Na zakończenie wszyscy otrzymali paczki ufundowane przez Radę Rodziców.

 

Życzymy wszystkim uczniom naszej szkoły udanych i bezpiecznych ferii.

 

 Dzień Babci i Dziadka

W dniach 22 i 23 stycznia w naszej szkole gościliśmy Babcie i Dziadków z okazji ich święta. Było bardzo uroczyście, miło i słodko. Wnukowie raczyli swoich dziadków wierszykami, piosenkami, życzeniami.

Babcie i dziadkowie przy herbacie, kawie oraz słodkim poczęstunku  wspominali dawne lata, dzielili się wrażeniami. U niektórych można było dojrzeć łzę radości, a u wszystkich zadowolenie i promienny uśmiech. Żegnając się, życzono sobie, aby można było spotkać się za rok.

Jeszcze raz życzymy wszystkim 100 lat.

 

 

 Jasełka bożonarodzeniowa

 

Święta Bożego Narodzenia to wspaniały czas miłości i pojednania. Tuz przed świętami uczniowie drugiej klasy zaprezentowali tradycyjne przedstawienie bożonarodzeniowe upamiętniające narodzenie Jezusa. Przed ubogą stajenką zjawili się Trzej Królowie, pasterze oraz cała galeria innych postaci rzeczywistych i baśniowych utożsamianych z biednym ale pracowitym ludem. Przedstawienie wzbogaciły wspólnie śpiewane kolędy. Uczniowie z wielkim przejęciem odgrywali swoje role. Zostali nagrodzeni gromkimi brawami.  

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia przesyłamy wszystkim moc świątecznych życzeń mnóstwa szczęśliwych chwil, pomyślności, wytrwałości, radości, optymizmu i spokoju, a także zdrowia i nieustających powodów do uśmiechu zarówno w te święta, jak i w całym nadchodzącym Nowym 2020 Roku!

A wszystkim dzieciakom bogatego gwiazdora.


Programowanie

 

Dla uczniów klas I-III odbyły się warsztaty:

„Podstawy Robotyki i Programowania, czyli przygoda z klockami LEGO Education”

mające na celu rozwój wiedzy i umiejętności z zakresu automatyki i programowania, a także wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych, związanych z pracą i relacji opartych o wspólne zainteresowania.

 

   

Zabawa andrzejkowa

 

Oj działo się… 28 listopada w naszej szkole odbyła się zabawa andrzejkowa dla klas IV-VI.

Ci, którzy przybyli na zabawę by potańczyć przy dźwiękach swojej ulubionej muzyki mieli również okazję powróżyć sobie, co czeka ich w przyszłości.

 

Fantastyczne wróżby przygotowali uczniowie poszczególnych klas.

Były tradycyjne serca z imionami przyszłej żony lub przyszłego męża, smakowite babeczki z wróżbami, wróżby z kolorami.

Największym zainteresowaniem cieszyły się jednak zdecydowanie wróżby balonowe, których w tym roku było co niemiara.     

 

Wszystkim uczestnikom zabawy życzymy, aby ich wróżby jak najszybciej się spełniły.

 

XI Powiatowy Konkurs Gwary Pałuckiej w Barcinie

 

Kolejny konkurs tuż za nami. W tym roku wzięło w nim udziału ponad pięćdziesięciu uczestników. Naszą szkołę dzielnie reprezentowali laureaci szkolnego konkursu gwary pałuckiej: Oliwier Maludziński z kl. II, Magdalena Cichoń i Piotr Małacha z kl. V oraz Karina Kośmider z kl. VI. Nasi uczniowie pięknie recytowali wiersze Pana Mirosława Binkowskiego. Każdy z nich otrzymał również nagrodę. I choć nie udało się tym razem wskoczyć na podium, to każdy z nich wyniósł z konkursu mnóstwo pozytywnych wrażeń. Dziękujemy Rodzicom za przygotowanie dzieci do występu.

 

W klasie III odbył się konkurs na „Najpiękniejszy różaniec” Uczniowie wykonali różańce z różnych materiałów. Prace były pomysłowe i bardzo ciekawe.

I miejsce: Emilia Malinowska

II miejsce: Nataniel Lidmann

III miejsce: Nicola Dąbkiewicz i Wiktoria Szymańska

IV miejsce: Mateusz Brzykcy

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali nagrody

Gratulujemy

           

Konkurs gwary pałuckiej 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie wraz z twórcą "Słownika gwary pałuckiej" Panem Mirosławem Binkowskim od lat propaguje gwarę wśród mieszkańców naszej małej ojczyzny poprzez organizowanie konkursu "Ocalić od zapomnienia - gwara pałucka".

Jest to niewątpliwie cenna i ważna inicjatywa służąca kształtowaniu świadomości własnych korzeni. 18 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w eliminacjach szkolnych wspomnianego konkursu i zmierzyli się z niełatwymi tekstami Pana Binkowskiego.

Po wysłuchaniu recytacji jury wyłoniło czterech laureatów, którzy 28 listopada wezmą udział w zmaganiach konkursowych w Barcinie.

Są to: Oliwier Maludziński z kl. II, Magdalena Cichoń i Piotr Małacha z kl. V oraz Karina Kośmider z kl. VI.

Zwycięzcom gratulujemy i trzymamy kciuki za powodzenie w zmaganiach powiatowych.

   

Dzień Życzliwości    Dzień życzliwości  

W ten deszczowy, listopadowy dzień  w naszej szkole było  bardzo wesoło  i przyjaźnie.  Uśmiech  gościł  na ustach wszystkich dzieci. Dzisiaj - 21 listopada w dzień  życzliwości  i pozdrowień bawiliśmy się cudownie. Słońce  zaświeciło w każdej  klasie, padło wiele miłych słów. Takie święto uświadamia nam wagę słów. Naprawdę niewiele trzeba, żeby kogoś uszczęśliwić, pocieszyć, wysłuchać.

 Życzliwi są wśród nas, jak promienie słońca ogrzewają nasze serca dobrymi słowami, które leczą.

Dziś każda klasa wybrała taką osobę.

Przedstawmy ich: kl. 0 Kuba Kasprowiak, kl. 1 Szymon Murawski, kl. 2 Zuzia Szymańska, kl. 3 Bogusia Dudek, kl. 4 Michał Chrośniak, kl. 5 Julka Niewiemska, kl. 6 Wiktor Korga.

 

 

   Jubileusz 10-lecia 

nadania szkole imienia


15 listopada 2019r., dwa dni przed rocznicą urodzin Klemensa Janickiego, obchodziliśmy jubileusz 10-lecia nadania Szkole Podstawowej w Januszkowie imienia tego znakomitego poety epoki renesansu. Przypomnijmy, że inauguracja obchodów nastąpiła 11 września 2019 r. bowiem w tym dniu, 10 lat temu, miała miejsce uroczystość nadania imienia i poświęcenia sztandaru. W okresie od września do listopada odbyło się 10 działań upamiętniających tę rocznicę oraz osobę naszego Patrona.

Na uroczystość licznie przybyli goście, m.in. burmistrz Żnina pani Halina Rosiak- Kozłowska, dyrektor SCUW, Jacek Świtała,  prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ignacy Lewandowski , który od lat zajmuje się badaniem życia i twórczości Klemensa Janickiego, był m.in. inicjatorem obchodów 500. rocznicy urodzin poety, pani Zofia Kozłowska, radna Rady Powiatu w Żninie, od lat związana z Januszkowem, przyjaciel szkoły,  radni Rady Miejskiej w Żninie, m.in. pani Olga Berdysz, pan Robert Szafrański, pan Piotr Ostrowski, dyrektorzy szkół i przedszkoli z gminy Żnin, sołtysi wsi należących do obwodu szkoły. Dyrektor szkoły p. Rafał Liana przywitał wszystkich bardzo serdecznie i zaakcentował, że obecność gości wyjątkowo podkreśla wagę tego wydarzenia. Następnie zwrócił się do rodziców, bez których nie byłoby możliwe zorganizowanie tego przedsięwzięcia.

W swoim wystąpieniu zaznaczył też, kim dla szkoły jest osoba patrona tak wyjątkowego, jak Klemens Janicki.

Podczas uroczystości przypomnieliśmy, jak doszło do wyboru Klemensa Janickiego na patrona naszej szkoły, przedstawiliśmy ważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w ciągu 10-lecia, m.in. obchody 500. rocznicy urodzin poety przypadającej w 2016 r. Nasi goście wysłuchali też pięknej recytacji fragmentów elegii VII „O sobie samym do potomności” w wykonaniu Oliwiera Maludzińskiego i Bogusi Dudek, a także piosenki, która stała się już niepisanym hymnem szkoły: „Klemens, Klemens, patron nasz”.

Następnie udaliśmy się pod pomnik Janicjusza, gdzie złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicz. Po powrocie do szkoły na wszystkich czekały uginające się od wspaniałych, domowych potraw stoły. Wszystkie te pyszności przygotowali nasi kochani rodzice, aktywnie działający w Radzie Rodziców.

Pan dyrektor osobiście kroił faszerowaną gęś, a później okolicznościowy tort.

Dziękujemy wszystkim osobom, które aktywnie włączyły się w przygotowanie uroczystości

 

Jest na świecie tyle rzeczy, za które nie można zapłacić żadnymi pieniędzmi, tylko radością, pamięcią i słowem: DZIĘKUJEMY!

Te słowa pełne wdzięczności kierujemy do Rodziców, bez których to wszystko byłoby niemożliwe.

Za wielki dar serca i pomoc w przeprowadzeniu tak pięknej i doniosłej uroczystości.

 

 

 

Uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości 

 W piątek 8 listopada 2019r. w naszej szkole odbyło się uroczyste spotkanie z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Tradycyjnie w obchody tego pięknego święta włączyli się wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy.

Na wstępie obejrzeliśmy prezentację, która pokazała powrót naszej Ojczyzny na mapę Europy po 123 latach zaborów.

Każda z klas przygotowała pieśń patriotyczną, by uczcić Niepodległą.

Uroczystość ta była piękną lekcją historii.  Przypomniała tragedię rozbiorów, trudne lata walk o niepodległość i radość z odzyskania wolności.

Uczniowie wykazali się dużą wiedzą na temat minionych, ale jakże ważnych dla pamięci naszego narodu, wydarzeń.

 

 

ŚLUBOWANIE

 

17 października w naszej szkole odbyła się niezwykła uroczystość.

Dzieci klasy I zostali pasowani na uczniów. Ślubowanie złożyło 16 dzieci i zostali przyjęci do grona społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie.

W uroczystości wzięli udział pan dyrektor Rafał Liana, grono pedagogiczne, rodzice uczniów klasy I, uczniowie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Na uroczystość przybyły dwie wróżki, które zabrały dzieci klasy I do czterech krain: wiedzy, miłości, muzyki  i pracy. Tam dzieci musiały rozwiązać zadania, z którymi sobie bardzo dobrze poradzili i z sukcesem mogli przystąpić do ślubowania i zostali pasowani na uczniów.

Na zakończenie uczniowie klasy I otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki od Rady Rodziców i BS w Żninie. Było bardzo dużo wrażeń, radości i satysfakcji.

Był też tort i słodkości. Wszystkim dziękujemy!

 

 

Dzień Papieski

Dnia 16 października uczniowie klasa V i VI z okazji Dnia Papieskiego przedstawili montaż słowno-muzyczny. Uczniowie przypomnieli słynne cytaty św. Jana Pawła II, które są ciągle aktualne w codziennym życiu i są wskazówkami dla każdego chrześcijanina. Uczniowie przybliżyli również kilka wierszy św. Jana Pawła II, recytując wybrane strofy.

Podczas uroczystości została zaśpiewana ulubiona pieśń Ojca Świętego „Barka”. Uczniowie w doniosły sposób ukazali przebieg pontyfikatu św. Jana Pawła II całej społeczności.

 

Apel przeprowadzony został pod czujnym okiem pani katechetki.

 

 

Dzień Edukacji Narodowej

 

Dnia 15 października 2019r. odbył się w naszej szkole apel okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowany przez uczniów klasy 5 pod okiem opiekuna Samorządu Uczniowskiego, pani D. Mazurkiewicz.

Odbył się konkurs wiedzowy dla nauczycieli. 

 

Pan Dyrektor życzył wszystkim sukcesów oraz satysfakcji i zadowolenia z pracy oraz złożył szczególne gratulacje nauczycielom, którzy w tym roku otrzymali nagrodę Dyrektora oraz Burmistrza. 

Życzenia również złożyła przewodnicząca Rady Rodziców, która szczególnie podziękowała nauczycielom za trud wkładany codziennie w swoją pracę oraz współwychowywanie uczniów.

 

 

Szkoła Podstawowa im. Klemensa Janickiego w Januszkowie

Zaprasza na RAJD ROWEROWY z okazji „10-lecia nadania imienia”

---Pokochaj szczerze trening w plenerze ---

Trasa odpowiednia dla dużego i małego rowerzysty.

Młodsi uczestnicy wystartują w z rodzicami.

 

START W SOBOTĘ 28 WRZEŚNIA 2019r.

O GODZINIE 12.30 PRZY POMNIKU NASZEGO PATRONA KLEMENSA JANICKIEGO

 

Po rajdzie czeka wszystkich moc atrakcji

 


11 września 2019 r. odbyła się uroczystość inaugurująca obchody

10. rocznicy nadania szkole imienia Klemensa Janickiego.


Minęło już 10 lat odkąd patronem Szkoły Podstawowej w Januszkowie został

Klemens Janicki.

Z tej okazji w dniu 11 września br. szkoła w Januszkowie obchodziła jubileusz 10-lecia nadania placówce imienia. Podczas spotkania uczniowie klasy VI przypomnieli fragmenty utworów Janickiego, przedstawili najciekawsze fakty z życia poety oraz zaśpiewali piosenkę, która stała się już umownym hymnem szkoły. W dalszej części uroczyście odczytano uchwałę Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Januszkowie.

Prezentacja, która została następnie wyświetlona, przypomniała chwile utrwalone w obiektywie 10 lat temu, czyli poświęcenie sztandaru, uroczyste wbicie gwoździ oraz przedstawienie z udziałem uczniów. Na zakończenie odczytano listę 10 działań na 10-lecie, które zostaną zrealizowane od września do listopada br. 

Będą to: rajd rowerowy, rozgrywki sportowe, bieg okolicznościowy, konkurs na logo szkoły, konkurs literacki, konkurs na pocztówkę związaną z 10-leciem nadania imienia, konkurs plastyczny, konkurs facebookowy „10-lecie nadania imienia”, prezentacja „Przeżyjmy to jeszcze raz”, gazetka okolicznościowa. Szczegółowy harmonogram dostępny będzie na gazetkach klasowych, gazetce szkolnej  oraz stronie internetowej naszej szkoły.

 

Po uroczystości w szkole wszyscy udali się pod pomnik Klemensa Janickiego i złożyli kwiaty.

Następnie rozdali mieszkańcom okolicznościowe laurki, by oni również uczestniczyli w święcie szkoły.

 

Uroczystość ta do dopiero preludium nadchodzących wydarzeń, których podsumowanie nastąpi 15 listopada 2019r. podczas obchodów święta Patrona Szkoły.  Klemens Janicki  jest niekwestionowanym autorytetem całej społeczności szkolnej, człowiekiem, który swoją determinacją i uporem udowodnił, że jeśli czegoś naprawdę się chce, to można to osiągnąć. Dla uczniów januszkowskiej podstawówki jest wspaniałym wzorem do naśladowania. Ta wyjątkowa uroczystość dostarczyła wielu wspaniałych wrażeń całej społeczności szkolnej.

 

 

 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania obchodzony jest

29 września 2019r.

 

Z tej okazji w Szkole Podstawowej w Januszkowie zorganizowana została akcja głośnego czytania dla całej społeczności szkolnej. Celem akcji było promowanie głośnego czytania oraz kształtowanie postawy czytelniczej. Czytały  dzieci, czytali dorośli, czytali sobie nawzajem, bo głośne czytanie stymuluje rozwój, wzbogaca słownictwo i pobudza wyobraźnię.

 Dzień głośnego czytania upłynął w miłej atmosferze, uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali wszystkich tekstów czytanych.

 

  

 Szanowni nauczyciele, uczniowie i rodzice! 

 Niezwykle miło nam poinformować, że od 6.09.2019r. rusza rekrutacja nauczycieli i uczniów

w ramach projektu

pt.„Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin” realizowanego w partnerstwie przez Euro Innowacje sp. z o.o. (Beneficjent) w partnerstwie z Gminą Żnin (Partner), rekrutacja potrwa do 13.09.2019r.  

Wszystkie  niezbędne dokumenty otrzymają państwo od koordynatorów szkolnych.

Działania informacyjno - promocyjne realizowane  w ramach projektu pt. „Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin” nr RPKP.10.02.02-04-0013/18.

Rekrutacja nauczycieli i uczniów  - dokumenty również do pobrania 

 

http://euroinnowacje.com/projekty-z-ue/innowacyjna-edukacja-dla-szkol-gminy-znin/rekrutacja/ 

 

 

 ZACZYNAMY!

 

Dnia 2 września 2019r.(poniedziałek) o godz. 9.00 nastąpi uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020

Uczniowie z kierunku Jadownik czekają na przystankach o godz. 8.15, a uczniowie z kierunku Wawrzynki o godz. 8.30

Powrót ok. godz. 10.00

 


W dniu 1 sierpnia 2019r. przypada Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego, którego rocznicę wybuchu będziemy obchodzić w tym roku po raz 75.

Organizatorzy uroczystości, Burmistrz Żnina oraz  Żnińskie Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej serdecznie zapraszają.

O godz. 12.00 zostanie odprawiona uroczysta msza św. w kościele pw. Św. Floriana w Żninie.

 

Po nabożeństwie, nastąpi przemarsz uczestników pod pomnik Polskiego Państwa Podziemnego,

gdzie nastąpią okolicznościowe przemówienia oraz złożenie wiązanek kwiatów.

 

 

 

 PODZIĘKOWANIE  

Rada Rodziców z całego serca pragnie podziękować wszystkim rodzicom, którzy podali pomocną dłoń w zorganizowaniu wszystkich wspaniałych uroczystości w naszej szkole.

 

Za bezinteresowną pomoc i życzliwość serdecznie dziękujemy.

 

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się dnia 19.06.2019r. (środa) o godzinie 9.00

  

Uczniowie o godzinie 8.30 oczekują na autobusy - odjazd o godz. 10.00

 

 

 Szanowni Państwo!

 

 Niezwykle miło nam poinformować, że w roku szkolnym 2019/2020 nasza Szkoła Podstawowa im. Klemensa Janickiego w Januszkowie wraz z uczniami i nauczycielami zostaną objęci wsparciem w ramach projektu pt.„Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin” realizowanego w partnerstwie przez Euro Innowacje sp. z o.o. (Beneficjent) w partnerstwie z Gminą Żnin (Partner).

Z przyjemnością informujemy, że niniejszy projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  

Informacje znajdują się w zakładce   Dokumenty

 

Tytuł projektu

„Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin”

Numer projektu

RPKP.10.02.02-04-0013/18

Program Operacyjny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020

Oś Priorytetowa

10 „Innowacyjna edukacja”

Działanie

10.2 „Kształcenie ogólne i zawodowe”

Poddziałanie

10.2.2 „Kształcenie ogólne”

Beneficjent (wnioskodawca)

Euro Innowacje sp. z o.o.

ul. Garbary 100/11

61-757 Poznań

Partner

Gmina Żnin

ul. 700-lecia

88-400 Żnin

Cel Projektu

Podniesienie kompetencji kluczowych 672 uczniów poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych, doposażenie pracowni przedmiotowych i TIK oraz podwyższenie kompetencji 50 nauczycieli w 5 szkołach osiągających słabe wyniki edukacyjne na obszarze gminy Żnin do 31.07.2020 r.

Planowane efekty

Wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie:

·         605 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu

·         45 nauczycieli uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu

·         5 szkół i placówek systemu oświaty będzie wykorzystywać sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych

·         5 szkół, w których pracownie przedmiotowe będą wykorzystywać doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych

Wartość projektu

1 227 805,44

Wkład Funduszy Europejskich

1 043 634,62

Zadania

1.       Wyposażenie pracowni TIK oraz pracowni przedmiotowych dla 5 szkół podstawowych w Gminie Żnin.

 

2.       Podniesienie kompetencji 50 nauczycieli z 5 szkół prowadzących kształcenie ogólne w Gminie Żnin.

 

3.       Pozalekcyjne zajęcia dodatkowe na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych w zakresie TIK, przedmiotów przyrodniczych, matematyki oraz postaw i umiejętności w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej: 672 uczniów z 5 szkół w Gminie Żnin.

 

4.       Pozaszkolne zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwijanie kompetencji kluczowych 672 uczniów z 5 szkół podstawowych w Gminie Żnin.


 
   

 Rada Rodziców, Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

zaprasza na 

PIKNIK RODZINNY 

pod patronem Burmistrza Żnina 

w dniu 8 czerwca 2019r. (sobota) godz. 16.00 – 19.00

boisko szkolne.

W programie: dmuchawce, piłki na wodzie, gry i zabawy, fotobudka, konkursy z nagrodami, loteria fantowa, malowanie twarzy, ciasto i grill, inne niespodzianki.