SP Januszkowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa

 

im. Klemensa Janickiego

w Januszkowie

 

 

 


kontakt

 

adres: Januszkowo 20

88-400 Żnin

woj. kujawsko - pomorskie

 

 

  

 

  Aktualności 

 

 

 

 

Uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości

 

 

 W piątek 8 listopada 2019r. w naszej szkole odbyło się uroczyste spotkanie z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Tradycyjnie w obchody tego pięknego święta włączyli się wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy.

Na wstępie obejrzeliśmy prezentację, która pokazała powrót naszej Ojczyzny na mapę Europy po 123 latach zaborów.

Każda z klas przygotowała pieśń patriotyczną, by uczcić Niepodległą.

Uroczystość ta była piękną lekcją historii.  Przypomniała tragedię rozbiorów, trudne lata walk o niepodległość i radość z odzyskania wolności.

Uczniowie wykazali się dużą wiedzą na temat minionych, ale jakże ważnych dla pamięci naszego narodu, wydarzeń.

 

ZDJĘCIA W ZAKŁADCE - GALERIA ZDJĘĆ   

 

ŚLUBOWANIE

 

17 października w naszej szkole odbyła się niezwykła uroczystość.

Dzieci klasy I zostali pasowani na uczniów. Ślubowanie złożyło 16 dzieci i zostali przyjęci do grona społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie.

W uroczystości wzięli udział pan dyrektor Rafał Liana, grono pedagogiczne, rodzice uczniów klasy I, uczniowie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Na uroczystość przybyły dwie wróżki, które zabrały dzieci klasy I do czterech krain: wiedzy, miłości, muzyki  i pracy. Tam dzieci musiały rozwiązać zadania, z którymi sobie bardzo dobrze poradzili i z sukcesem mogli przystąpić do ślubowania i zostali pasowani na uczniów.

Na zakończenie uczniowie klasy I otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki od Rady Rodziców i BS w Żninie. Było bardzo dużo wrażeń, radości i satysfakcji.

Był też tort i słodkości. Wszystkim dziękujemy!

 

 

Dzień Papieski

Dnia 16 października uczniowie klasa V i VI z okazji Dnia Papieskiego przedstawili montaż słowno-muzyczny. Uczniowie przypomnieli słynne cytaty św. Jana Pawła II, które są ciągle aktualne w codziennym życiu i są wskazówkami dla każdego chrześcijanina. Uczniowie przybliżyli również kilka wierszy św. Jana Pawła II, recytując wybrane strofy.

Podczas uroczystości została zaśpiewana ulubiona pieśń Ojca Świętego „Barka”. Uczniowie w doniosły sposób ukazali przebieg pontyfikatu św. Jana Pawła II całej społeczności.

 

Apel przeprowadzony został pod czujnym okiem pani katechetki.

 

 

Dzień Edukacji Narodowej

 

Dnia 15 października 2019r. odbył się w naszej szkole apel okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowany przez uczniów klasy 5 pod okiem opiekuna Samorządu Uczniowskiego, pani D. Mazurkiewicz.

Odbył się konkurs wiedzowy dla nauczycieli. 

 

Pan Dyrektor życzył wszystkim sukcesów oraz satysfakcji i zadowolenia z pracy oraz złożył szczególne gratulacje nauczycielom, którzy w tym roku otrzymali nagrodę Dyrektora oraz Burmistrza. 

Życzenia również złożyła przewodnicząca Rady Rodziców, która szczególnie podziękowała nauczycielom za trud wkładany codziennie w swoją pracę oraz współwychowywanie uczniów.

 

 

Szkoła Podstawowa im. Klemensa Janickiego w Januszkowie

Zaprasza na RAJD ROWEROWY z okazji „10-lecia nadania imienia”

---Pokochaj szczerze trening w plenerze ---

Trasa odpowiednia dla dużego i małego rowerzysty.

Młodsi uczestnicy wystartują w z rodzicami.

 

START W SOBOTĘ 28 WRZEŚNIA 2019r.

O GODZINIE 12.30 PRZY POMNIKU NASZEGO PATRONA KLEMENSA JANICKIEGO

 

Po rajdzie czeka wszystkich moc atrakcji

 


11 września 2019 r. odbyła się uroczystość inaugurująca obchody

10. rocznicy nadania szkole imienia Klemensa Janickiego.


Minęło już 10 lat odkąd patronem Szkoły Podstawowej w Januszkowie został

Klemens Janicki.

Z tej okazji w dniu 11 września br. szkoła w Januszkowie obchodziła jubileusz 10-lecia nadania placówce imienia. Podczas spotkania uczniowie klasy VI przypomnieli fragmenty utworów Janickiego, przedstawili najciekawsze fakty z życia poety oraz zaśpiewali piosenkę, która stała się już umownym hymnem szkoły. W dalszej części uroczyście odczytano uchwałę Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Januszkowie.

Prezentacja, która została następnie wyświetlona, przypomniała chwile utrwalone w obiektywie 10 lat temu, czyli poświęcenie sztandaru, uroczyste wbicie gwoździ oraz przedstawienie z udziałem uczniów. Na zakończenie odczytano listę 10 działań na 10-lecie, które zostaną zrealizowane od września do listopada br. 

Będą to: rajd rowerowy, rozgrywki sportowe, bieg okolicznościowy, konkurs na logo szkoły, konkurs literacki, konkurs na pocztówkę związaną z 10-leciem nadania imienia, konkurs plastyczny, konkurs facebookowy „10-lecie nadania imienia”, prezentacja „Przeżyjmy to jeszcze raz”, gazetka okolicznościowa. Szczegółowy harmonogram dostępny będzie na gazetkach klasowych, gazetce szkolnej  oraz stronie internetowej naszej szkoły.

 

Po uroczystości w szkole wszyscy udali się pod pomnik Klemensa Janickiego i złożyli kwiaty.

Następnie rozdali mieszkańcom okolicznościowe laurki, by oni również uczestniczyli w święcie szkoły.

 

Uroczystość ta do dopiero preludium nadchodzących wydarzeń, których podsumowanie nastąpi 15 listopada 2019r. podczas obchodów święta Patrona Szkoły.  Klemens Janicki  jest niekwestionowanym autorytetem całej społeczności szkolnej, człowiekiem, który swoją determinacją i uporem udowodnił, że jeśli czegoś naprawdę się chce, to można to osiągnąć. Dla uczniów januszkowskiej podstawówki jest wspaniałym wzorem do naśladowania. Ta wyjątkowa uroczystość dostarczyła wielu wspaniałych wrażeń całej społeczności szkolnej.

 

 

 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania obchodzony jest

29 września 2019r.

 

Z tej okazji w Szkole Podstawowej w Januszkowie zorganizowana została akcja głośnego czytania dla całej społeczności szkolnej. Celem akcji było promowanie głośnego czytania oraz kształtowanie postawy czytelniczej. Czytały  dzieci, czytali dorośli, czytali sobie nawzajem, bo głośne czytanie stymuluje rozwój, wzbogaca słownictwo i pobudza wyobraźnię.

 Dzień głośnego czytania upłynął w miłej atmosferze, uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali wszystkich tekstów czytanych.

 

  

 Szanowni nauczyciele, uczniowie i rodzice! 

 Niezwykle miło nam poinformować, że od 6.09.2019r. rusza rekrutacja nauczycieli i uczniów

w ramach projektu

pt.„Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin” realizowanego w partnerstwie przez Euro Innowacje sp. z o.o. (Beneficjent) w partnerstwie z Gminą Żnin (Partner), rekrutacja potrwa do 13.09.2019r.  

Wszystkie  niezbędne dokumenty otrzymają państwo od koordynatorów szkolnych.

Działania informacyjno - promocyjne realizowane  w ramach projektu pt. „Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin” nr RPKP.10.02.02-04-0013/18.

Rekrutacja nauczycieli i uczniów  - dokumenty również do pobrania 

 

http://euroinnowacje.com/projekty-z-ue/innowacyjna-edukacja-dla-szkol-gminy-znin/rekrutacja/ 

 

 

 ZACZYNAMY!

 

Dnia 2 września 2019r.(poniedziałek) o godz. 9.00 nastąpi uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020

Uczniowie z kierunku Jadownik czekają na przystankach o godz. 8.15, a uczniowie z kierunku Wawrzynki o godz. 8.30

Powrót ok. godz. 10.00

 


W dniu 1 sierpnia 2019r. przypada Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego, którego rocznicę wybuchu będziemy obchodzić w tym roku po raz 75.

Organizatorzy uroczystości, Burmistrz Żnina oraz  Żnińskie Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej serdecznie zapraszają.

O godz. 12.00 zostanie odprawiona uroczysta msza św. w kościele pw. Św. Floriana w Żninie.

 

Po nabożeństwie, nastąpi przemarsz uczestników pod pomnik Polskiego Państwa Podziemnego,

gdzie nastąpią okolicznościowe przemówienia oraz złożenie wiązanek kwiatów.

 

 

 

 PODZIĘKOWANIE  

Rada Rodziców z całego serca pragnie podziękować wszystkim rodzicom, którzy podali pomocną dłoń w zorganizowaniu wszystkich wspaniałych uroczystości w naszej szkole.

 

Za bezinteresowną pomoc i życzliwość serdecznie dziękujemy.

 

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się dnia 19.06.2019r. (środa) o godzinie 9.00

  

Uczniowie o godzinie 8.30 oczekują na autobusy - odjazd o godz. 10.00

 

 

 Szanowni Państwo!

 

 Niezwykle miło nam poinformować, że w roku szkolnym 2019/2020 nasza Szkoła Podstawowa im. Klemensa Janickiego w Januszkowie wraz z uczniami i nauczycielami zostaną objęci wsparciem w ramach projektu pt.„Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin” realizowanego w partnerstwie przez Euro Innowacje sp. z o.o. (Beneficjent) w partnerstwie z Gminą Żnin (Partner).

Z przyjemnością informujemy, że niniejszy projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  

Informacje znajdują się w zakładce   Dokumenty

 

Tytuł projektu

„Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin”

Numer projektu

RPKP.10.02.02-04-0013/18

Program Operacyjny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020

Oś Priorytetowa

10 „Innowacyjna edukacja”

Działanie

10.2 „Kształcenie ogólne i zawodowe”

Poddziałanie

10.2.2 „Kształcenie ogólne”

Beneficjent (wnioskodawca)

Euro Innowacje sp. z o.o.

ul. Garbary 100/11

61-757 Poznań

Partner

Gmina Żnin

ul. 700-lecia

88-400 Żnin

Cel Projektu

Podniesienie kompetencji kluczowych 672 uczniów poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych, doposażenie pracowni przedmiotowych i TIK oraz podwyższenie kompetencji 50 nauczycieli w 5 szkołach osiągających słabe wyniki edukacyjne na obszarze gminy Żnin do 31.07.2020 r.

Planowane efekty

Wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie:

·         605 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu

·         45 nauczycieli uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu

·         5 szkół i placówek systemu oświaty będzie wykorzystywać sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych

·         5 szkół, w których pracownie przedmiotowe będą wykorzystywać doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych

Wartość projektu

1 227 805,44

Wkład Funduszy Europejskich

1 043 634,62

Zadania

1.       Wyposażenie pracowni TIK oraz pracowni przedmiotowych dla 5 szkół podstawowych w Gminie Żnin.

 

2.       Podniesienie kompetencji 50 nauczycieli z 5 szkół prowadzących kształcenie ogólne w Gminie Żnin.

 

3.       Pozalekcyjne zajęcia dodatkowe na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych w zakresie TIK, przedmiotów przyrodniczych, matematyki oraz postaw i umiejętności w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej: 672 uczniów z 5 szkół w Gminie Żnin.

 

4.       Pozaszkolne zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwijanie kompetencji kluczowych 672 uczniów z 5 szkół podstawowych w Gminie Żnin.


 
   

 Rada Rodziców, Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

zaprasza na 

PIKNIK RODZINNY 

pod patronem Burmistrza Żnina 

w dniu 8 czerwca 2019r. (sobota) godz. 16.00 – 19.00

boisko szkolne.

W programie: dmuchawce, piłki na wodzie, gry i zabawy, fotobudka, konkursy z nagrodami, loteria fantowa, malowanie twarzy, ciasto i grill, inne niespodzianki.